Ga naar hoofdinhoud

Brandende kwesties: nieuw Peutz lab voor brandveiligheid

Peutz kan in Haps nu een veelheid aan brand- en rooktesten aan.

Peutz heeft zijn Laboratorium voor Brandveiligheid vergroot en verplaatst naar Haps. Meer testmogelijkheden in een veranderende markt liggen hieraan ten grondslag.

Met een accreditatie voor EXAP’s zijn projectleider Brandgedrag Johan Nienhuis en projectleider Geveltechniek en Brandveiligheid Joris van der Vleuten klaar voor de toekomst. Want na de ramp van de Grenfell Tower komt er op gebied van gevel en brandveiligheid het een en ander af op bouwers en hun toeleverende timmerindustrie.

Joris van der Vleuten (l) en Johan Nienhuis.

Recentelijk is Raadgevend Ingenieursbureau Peutz door de Nederlandse Raad voor Accreditatie positief beoordeeld voor het opstellen van EXAPs (extended applications) voor bouwproducten getest op de drie bouwkundige veiligheidsaspecten brandwerendheid, brandgedrag én/of rookdoorlatendheid. Vanaf 1 februari 2023 vallen een twintigtal extented applications (EXAPs) onder  de scope volgens ISO/IEC 17025.

Peutz lab

Dit maakt het mogelijk dat in aanvulling op het direct toepassingsgebied zoals dat uit de brandwerendheidsbeproeving zelf volgt, het vaak mogelijk is het toepassingsgebied te vergroten op basis van daarvoor opgestelde Europese normen. Is bijvoorbeeld een dubbele deur met goed gevolg getest, dan is het resultaat van de beproeving ook van toepassing te verklaren op de ‘enkele’ uitvoering van deze deur. Deze accreditatie zorgt voor een bredere nationale en internationale acceptatie van de activiteiten van Peutz.

En dat komt goed uit nu de organisatie zijn oude brandlab in Molenhoek heeft ingewisseld voor een nieuw groter laboratorium voor brandveiligheid in Haps. Met een testlab van 900 m² en kantoorruimte en tweede ‘schone’ lab van in totaal 700 m² is het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid drie keer zo groot geworden. De nieuwbouw is aangegrepen om technische installaties te moderniseren, de activiteiten uit te breiden en logistieke verbeteringen van de processen door te voeren. In de ruimere situatie kunnen een grote brandproef en brandgedragtesten simultaan plaatsvinden. Ook kunnen er gelijktijdig diverse testopstellingen worden voorbereid. Dat was in Molenhoek niet mogelijk.

De kleine en de grote testoven. De grote is kantelbaar en kan zowel voor wand als vloertesten worden ingezet. Er is nog ruimte voor een derde oven als de activiteiten daarom vragen.

Breed programma

“We kunnen hier in Haps een veelheid aan proeven doen op gebied van brandwerendheid en brandgedrag”, zegt projectleider Brandgedrag Johan Nienhuis. Collega Geveltechniek en Brandveiligheid Joris van der Vleuten vult aan: “Van product tot toepassingsgebied.” In Haps werken  circa vijftien personeelsleden. Nienhuis en Van der Vleuten zijn verantwoordelijk voor testen aan de gevel. Dus kozijnen, ramen deuren, maar ook volledige (hsb en CLT) wanden, vloeraansluitingen, hang- en sluitwerk, beglazing, afdichtingen, roosters. Het testlab is onderdeel van ingenieursbureau Peutz dat in vier landen actief is op de gebieden akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek.

Nienhuis: “Dat maakt dat we met onze kennis en ervaring op een bredere manier met de markt kunnen meedenken in onderzoeks- en ontwikkeltrajecten maar dat we de concepten hier in Haps en onze andere testlaboratoria ook kunnen testen. Bij officiële testen zijn dat binnen de Peutz-organisatie overigens strikt gescheiden trajecten.” Voor de timmer- en deurenindustrie en houtbouwers test Peutz zowel brandwerendheid, rook, brandgedrag, wind- en waterdichtheid en akoestiek. Een opkomende markt is houtskeletbouw en modulaire woningbouw waarbij hele concepten worden getest en gecertificeerd volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.

Elke test wordt nauwkeurig gemonitord en volgens de parameters uitgevoerd.

Gevelklasse B naar A2?

Op dat vlak zitten er op houtgebied voor de gevel wat voorgestelde wijzigingen aan te komen. In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken en specifiek voor de brandklasse van het buitenoppervlak zijn de regels in artikelen 4.44, 4.44a gewijzigd en van toepassing. Nienhuis: “De Grenfell Tower heeft wereldwijd brandveiligheid van gebouwen op de kaart gezet. Dat heeft ertoe geleid dat een gevel van brandklasse B niet altijd meer veilig wordt geacht. Voor de brandveiligheid voor de brandoverslag van het een compartiment naar het andere, wordt bij hogere bouw gedacht aan zwaardere functie-eisen richting A2. En als die wijziging in het Besluit Bouwwerk Leefomgeving doorgaat, betekent dat bij hoogbouw echt een andere manier van bouwen”.

In het nieuwe lab kan Peutz diverse testopstellingen simultaan opbouwen.

Van der Vleuten geeft aan dat er niet alleen een verzwaring voor dichte geveldelen is, maar ook voor de semi-open delen als kozijnen met glas. Deze moeten straks boven de 30 meter voor minder zelfredzamen en 50 meter voor overige bouw voldoen aan brandklasse B. De wijziging voor dichte geveldelen naar A2 leidt ertoe dat voor hoogbouw een houten gevel geen optie meer is. Van der Vleuten: “Klasse B is voor een houten gevelbekleding al een uitdaging en vergt additionele behandelingen.” De BBL en Wkb zijn beide onderdeel van de veelomvattende nieuwe Omgevingswet die nu gepland is voor januari 2024. De zelfsluitbaarheid van deuren bij dichte galerijen en de aanwezigheid van rookmelders op elke woningverdieping zijn al van kracht.

SBI en Small-flame

Naast de brandwerendheidstesten aan verschillende soorten constructies (van wanden en deuren via vloeren tot naden en doorvoeringen) worden alweer enige tijd rookdoorlatendheidstesten uitgevoerd. Ook dat zijn ‘grote’ testen van complete constructies (een wand, deur of doorvoering). Bij kleinere testen wordt vooral gekeken naar de bijdrage van een product of materiaal aan een eventuele brand. De bekendste brandgedragstesten zijn de Single Burning Item (SBI)-test en de kleinere Small flame-test. De (weer wat kleinere) calorische bom-test wordt sinds een jaar uitgevoerd. Deze test bepaalt de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding van het materiaal om de bijdrage te bepalen die het materiaal kan leveren aan een brand.

Peutz voert in het ‘schone’ lab kleinere testen uit en kijkt daarbij naar de bijdrage van een product of materiaal aan een eventuele brand, zoals hier de Small-flame test.

Peutz onderzoekt en classificeert met de genoemde gedragstesten alle producten die vallen in brandklasse A1/A2 tot en met F. “Het nieuwe laboratorium biedt zo alle testfaciliteiten op het gebied van brandveiligheid”, aldus Van der Vleuten. De testresultaten uit het bestaande en nieuwe laboratorium zijn in heel Europa geldig en tevens bruikbaar voor het verkrijgen van een CE-markering. De officiële opening van het laboratorium in Haps en een inhoudelijk programma vindt voor genodigden plaats op vrijdag 2 juni 2023.

Peutz

De Peutz groep is opgericht in 1954 en bestaat sinds 1963 als vennootschap van zes raadgevende ingenieursbureaus met ruim 300 medewerkers, twaalf vestigingen en vijf laboratoria. De groep is actief in België, Frankrijk, Duitsland. In Nederland heeft Peutz vestigingen in Eindhoven, Groningen, Mook, Zoetermeer en nu dus ook in Haps. Het ingenieursbureau is sterk vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw en industrie.

Dit artikel is afkomstig uit Timmerfabrikant 4-2023. Nog geen abonnee? Klik hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden