Ga naar hoofdinhoud

VVNH-aandeel duurzaam geproduceerd hout stabiel

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen. Hout is immers hét biobased materiaal dat bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2019 ca. 1,7 miljoen m3 aan naaldhout, hardhout en plaatmaterialen importeerden, waarvan 91,9 procent was voorzien van een certificaat van duurzaam bosbeheer (FSC/PEFC/STIP/Keurhout). Ten opzichte van 2018 is het aandeel van duurzaam geproduceerd hout op het totaal niet veranderd. De rapportage laat per categorie een ander beeld zien. Bij naaldhout steeg het aandeel van 99,1 procent in 2018 naar 99,2 procent in 2019. Plaatmateriaal laat een stijging zien van 94,5 procent in 2018 naar 95,9 procent in 2019. Het gematigd hardhout stijgt van 63,6 procent in 2018 naar 67,2 procent in 2019. En tot slot daalt het aandeel duurzaam geproduceerd tropisch hardhout van 63,6 procent in 2018 naar 61,6 procent in 2019. 

VVNH: Bos blijft bos

VVNH-directeur Paul van den Heuvel: “Het is mooi dat circa 92 procent van al het hout en plaatmateriaal dat Nederland binnenkomt uit een duurzaam beheerd bos afkomstig is, oftewel ‘bos blijft bos’. Behoud van bos én duurzaam houtgebruik vormen belangrijke pijlers voor een beter klimaat en milieu. Dat is inmiddels breed bekend en zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk resulteren in een toename van het gebruik van hout in de bouw. We zijn blij dat het ruime duurzame aanbod er is, maar houden aandacht voor verbeteringen. Zo ook voor het blijvend stimuleren van een consequente vraag naar duurzaam hout.”   

Via het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werkt het Centrum Hout, de koepelorganisatie van de VVNH en de NBvT, samen met 22 partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, aan het verduurzamen van de Nederlandse markt en het bevorderen van duurzaam bosbeheer. Met name het nu stabiliserende aanbod van duurzaam geproduceerd (tropisch) hardhout verdient aandacht. Het convenant werkt zowel aan de vraag vanuit de markt als het aanbod vanuit het bos. Het convenant loopt tot eind 2020, maar er wordt gewerkt aan een vervolg. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden