Ga naar hoofdinhoud

Wkb Checklist van Wijzonol

Om zijn relaties te ontzorgen heeft Wijzonol Bouwverven een speciale Wkb Checklist samengesteld. Wanneer deze downloadbare checklist ingevuld wordt meegeleverd aan de opdrachtgever (inclusief fotomateriaal als bewijsvoering), toont het aan dat het geleverde geveltimmerwerk volgens de voorschriften is geproduceerd.

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) wordt binnenkort (1 januari 2024 is nu de datum na meerdere keren uitstel) van kracht, met als doel het behalen van een hogere bouwkwaliteit en het reduceren van faalkosten voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Dit heeft voor timmerend en bouwend Nederland behoorlijke consequenties. Om zijn relaties te ontzorgen heeft Wijzonol Bouwverven een speciale Wkb Checklist samengesteld.

Verkoopleider Industrie van Wijzonol Bearny Palland: ‘Op basis van een rondgang door de timmerindustrie leeft in mijn idee de aanstaande invoering nog te weinig, maar bij een rondje aannemers loop je min of meer tegen hetzelfde aan.’

Bouwkwaliteit

De Wkb regelt een strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (zogenoemde kwaliteitsborgers) controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Naast het aantonen van de kwaliteit van het bouwwerk, is het ook van impact op de bedrijfsvoering. Er wordt van iedere bouwer verwacht dat er bij oplevering een dossier kan worden overhandigd.

Dit dossier geeft de opdrachtgever volledig inzicht in het nakomen van de overeenkomst. Private kwaliteitsborgers zullen toezicht en controle houden op de geldende kwaliteitseisen. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft.

Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. De aannemer moet de klant in het gebouwdossier laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.

Aanneemsom

Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Checklist

De aannemer zal de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit deels neerleggen bij zijn toeleveranciers. Een timmerfabriek moet als toeleverancier ook voldoen aan de eisen van de wet. In de praktijk zal de timmerfabriek aan de aannemer moeten aantonen dat het werk/product voldoet aan de wettelijke en/of contractuele eisen. Dat kan door middel van keuringsrapporten, certificaten en/of andere middelen. Palland: ‘Iedereen die in de bouw actief is zal er dus mee te maken krijgen. Het aanleveren van de juiste documentatie voor het verplichte gebouwdossier, betekent bovenop de KVT extra verslaglegging van de productie. Het meeleveren van verwerkings-, montage- en onderhoudsvoorschriften gaat een belangrijke rol spelen.’

Om de timmerindustrie te ontlasten richting de opdrachtgever heeft Wijzonol recentelijk een Wkb Checklist ontwikkeld en op zijn website gezet. Palland: ‘Deze checklist geeft aan waar bij de productie van geveltimmerwerk op gelet moet worden en welke acties ondernomen moeten worden als er iets niet voldoet aan de afspraken. We hopen als mensen ermee gaan werken, de aandacht in de sector voor de Wkb meegroeit. Als je de lijst inclusief fotomateriaal naar de aannemer stuurt, voldoe je aan alles wat je contractueel met hem hebt afgestemd. Daarmee is de aannemer geholpen en kan hij het eenvoudig aan zijn dossier toevoegen.’

Zeventien vragen

De Wkb Checklist telt zeventien vragen. Dat begint met de toegepaste houtsoort, het houtvochtgehalte, de klimatologische omstandigheden van de productie- en de opslagruimte en de toegepaste lijm en de verbindingen. Ook wordt afgevinkt of de procesparameters binnen de industriële applicatieruimte aan de gestelde eisen voldoen zoals ook omschreven in het KOMO-certificaat van Wijzonol.

De natte en droge laagdikte, de geslotenheid van de verffilm, de hechting komen aan bod, alsmede de inkoop van het voorgecoate materiaal en de beglazing. De opslag naar en op de bouwplaats, vastlegging daarvan en het meeleveren van de verftechnische adviezen sluiten de checklist af. ‘Wij helpen de timmerfabrieken met de checklist. Je moet je de materie  eigen maken om er goed mee om te kunnen gaan.’

Uitstel, geen afstel

Voor iedereen die denkt dat de Wkb weer opnieuw zal worden uitgesteld heeft de Verkoopleider een boodschap. ‘Het is een complexe materie. Het zou zo maar weer tot uitstel kunnen leiden. Maar daarop wachten zou niet verstandig zijn. Ik vergelijk het met de invoering van watergedragen verf in de timmerindustrie. Er is een aantal bedrijven die dat hebben afgehouden, maar uiteindelijk is het toch een verplichting geworden. Dat geldt ook voor de Wkb. Van uitstel komt hoe dan ook geen afstel. En in de tussentijd geeft deze checklist de kans om aan de slag te gaan, je voor te bereiden en ervaring op te doen voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden