Ga naar hoofdinhoud

Managementopleiding als stevige basis voor de praktijk

Zestien trotse studenten sloten eind vorig jaar de Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout met goed gevolg af. Zij vormden de tweede lichting van de opleiding waarin de deelnemers in de volle breedte kennis en vaardigheden van het timmervak opdoen. De opleiding wint aan momentum. De derde lichting start in maart en de inschrijvingen voor de groep daarna druppelen ook al binnen.

Investeren in gekwalificeerd personeel is net zo belangrijk als geld stoppen in productiemiddelen. De vraag naar goed geschoold personeel groeit, ook in de timmerindustrie. De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) ziet het als haar taak een belangrijke bijdrage te leveren aan een hoog kwaliteitsniveau van de branche, zodat deze nu en in de toekomst is verzekerd van goed opgeleide mensen op leidinggevende functies. Komende maart 2020 start daarom een nieuwe lichting van deze branche-erkende NBvT Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout. Die lichting is vol, maar de inschrijving voor daarna is alweer geopend. 

Voor wie?

De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is bedoeld voor iedereen die een volgende stap in zijn carrière wenst te zetten. Te denken valt dan aan afgestudeerde mbo-ers (niveau 4) en hbo-ers die hun blikveld willen verruimen en die willen doorgroeien naar een hogere functie. De studie is van belang voor een brede groep: jonge talentvolle mensen die van buiten de branche komen en meer specifieke managementkennis over industrieel bouwen met hout willen opdoen. Maar ook werkvoorbereiders die zich verder willen ontwikkelen op managementniveau, dochters of zonen die het bedrijf van hun ouders willen overnemen en daarvoor meer managementbagage nodig hebben kunnen hun voordeel er mee doen. De opleiding is ook voor hen, die al een functie op managementniveau vervullen en behoefte hebben aan aanvullende kennis of verdieping. Samengevat is de opleiding voor iedereen die wil bouwen aan een gezond toekomstperspectief binnen de uiterst aantrekkelijke branche: industrieel bouwen met hout.

Inhoud

Coördinator Rob Goosensen zegt: “De opleiding geeft een brede inkijk in de zaken waar men op managementniveau mee te maken krijgt. Variërend van onderwerpen over productieautomatisering en procesoptimalisatie, over wet- en regelgeving, maar vooral managementaspecten als personeel en organisatie, financiën, moderne marketing, businessmodellen, innovatie, duurzaamheid en ketensamenwerking komen uitgebreid aan de orde. Cursisten kunnen door middel van de opleiding hun kennis vergroten en de vaardigheden aanscherpen die zij nodig hebben om een vooraanstaande managementfunctie te vervullen binnen een moderne hedendaagse industrie.”

Docenten en trainers

De opleiding wordt verzorgd door een vijftiental gerenommeerde docenten en trainers met kennisniveau hbo/wo of trainers die vanuit hun eigen ervaring en visie deelnemers in de spiegel laten kijken en inzicht geven in het reilen en zeilen van het hedendaagse bedrijfsleven. Goosensen zorgt als opleidingscoördinator voor een optimale begeleiding van de leerlingen. Met regelmaat worden gastsprekers uitgenodigd die, vanuit de eigen branche of juist andere branches, hun kennis delen om het blikveld te verbreden. Een aanvullende excursie maakt daar soms deel van uit. De deelnemers zullen worden betrokken bij de keuze van de gastsprekers.

Dertig studiedagen over twee jaar

De opleiding bestaat in totaal uit dertig studiedagen, die zijn verdeeld over een periode van twee jaar, zodat deze opleiding ook voor mensen met een drukke baan goed is te volgen. De opleiding is georganiseerd in vier blokken die elk weer uit meerdere onderdelen zijn opgebouwd. Tijdens een blok wordt een actueel hoofdthema, dat aansluit bij de technische- en bedrijfskundige aspecten van een modern bedrijf, behandeld. Ieder blok omvat zes tot negen studiedagen, die verdeeld over de periodes ‘september tot november’ en ‘februari tot april’ plaats vinden. De studiedagen betreffen altijd twee aaneengesloten dagen en wel op een vrijdag en een zaterdag.
Tijdens de module Strategie en Marketing ligt de focus op het proactief inspelen van een bedrijf op ontwikkelingen in de markt, via marketing, innovatie, ketensamenwerking, businessmodellen en duurzaamheid. Deelnemers leren over de laatste ontwikkelingen en nieuwste tools. Als eindopdracht vertalen de deelnemers het geleerde naar succesvolle oplossingen binnen het eigen bedrijf.

Blijvend netwerk

Goosensen: “In de opleiding zijn aan het begin van ieder thematisch blok steeds twee lesdagen inclusief een overnachting. Zo kunnen deelnemers elkaar beter leren kennen (ook buiten de lesuren). Het netwerk van gelijkgestemden, dat zo ontstaat, is ook in de dagelijkse praktijk heel nuttig.” Ieder opleidingsonderdeel bevat een toetsmoment, dat veelal is gericht op het vertalen van de eigengemaakte kennis naar het eigen bedrijf. Deze momenten variëren van opzet: de deelnemer maakt (huiswerk)opdrachten, werkt cases uit of neemt deel aan groepsgewijze uitwerkingen tijdens de lesdagen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en een eindpresentatie.
De opleiding wordt begeleid door een examencommissie. Zij stelt de toetsen, opdrachten en eventuele vrijstellingen vast en houdt toezicht op de examinering. Ook vormt zij een klankbordgroep bij het vernieuwen en actualiseren van de opleiding, zodat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en management in de opleiding worden meegenomen.
Overigens is de opleiding niet alleen bedoeld voor leden van de NBvT. Integendeel. De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is een (open) opleiding voor iedereen met minimaal mbo niveau 4 die een mooie toekomst binnen hout en de bouw nastreeft. De NBvT wil juist jongeren en ieder ander met ambities met een mbo of hbo-opleiding oproepen, om zich via deze aansprekende opleiding te verzekeren van een gedegen toekomst binnen de sector. De opleiding verbindt de theorie met de laatste inzichten in de praktijk en biedt deelnemers de mogelijkheid zich inhoudelijk te verbreden. Elke opleidingsgroep bestaat uit minimaal veertien en maximaal zestien deelnemers.

Voor verdere informatie, aanmelding of vragen kunt u terecht bij Rob Goosensen via 06-22 69 92 35 of r.goosensen@centrumhout.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden