Ga naar hoofdinhoud

Klachtafhandeling bij aanbesteden verplicht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt concrete maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Ze werken nu aan een verplichte klachtafhandeling aanbesteden.

Timmerfabrikanten of aannemers die klachten hebben rondom aanbestedingen kunnen binnenkort terecht bij een onafhankelijk klachtenloket van de aanbestedende dienst.

Alle aanbestedende diensten in Nederland worden wettelijk verplicht een laagdrempelige klachtenregeling in te stellen, met een onafhankelijk klachtenloket binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties.

Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. Deze verplichting wordt opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Op dit moment worden de wetteksten daarvoor opgesteld door het ministerie.

Alvast een handreiking

PIANOo adviseert aanbestedende diensten zich hier tijdig op voor te bereiden. Vooruitlopend op de wetswijziging biedt de Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden aanbestedende diensten handvatten om te starten met de (verdere) professionalisering van klachtafhandeling. De handreiking vervangt het oude advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden.

Uitgangspunten klachtafhandeling aanbesteden

De handreiking bevat algemene uitgangspunten voor een goede klachtafhandeling:

  • ‘Eerst vragen, dan klagen’: een ondernemer gebruikt in beginsel eerst de Nota van Inlichtingen voor hij een klacht indient.
  • Onafhankelijk vragenloket: de aanbestedende dienst heeft een klachtenregeling, waarvan een onafhankelijk klachtenloket deel uitmaakt.
  • Voldoende tijd voor klachtafhandeling: de ondernemer klaagt tijdig en de aanbestedende dienst handelt deze klacht tijdig af.

Veder wordt in de handreiking klachtafhandeling aanbesteden expliciet gemaakt dat een ondernemer een klacht kan indienen over het ontwerp van een aanbesteding (dus voor de aanmeldings- of inschrijfdatum), over de selectie- of gunningsbeslissing of als een opdracht volgens hem ten onterechte niet is aanbesteed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden