Ga naar hoofdinhoud

Zwaarwerktimmer-regeling: stoppen vanaf 65 jaar

De zwaarwerktimmer-regeling is ontworpen voor werknemers met een productiefunctie die vallen onder de cao Timmer.

Vanaf 1 juli 2021 is het voor werknemers vanaf 65 jaar in de timmerindustrie mogelijk om eerder te stoppen met werken. Op verzoek van werknemersorganisaties FNV en CNV heeft de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) de zwaarwerktimmer-regeling opgenomen in de cao Timmerindustrie. Deelnemers ontvangen vanuit het sectorfonds SSWT een uitkering.

In het pensioenakkoord 2019 heeft het bedrijfsleven met de overheid afspraken gemaakt over het invoeren van een nieuwe pensioenregeling. Voor de instemming en draagvlak van de werknemersorganisaties zijn er in dat akkoord ook afspraken gemaakt over een minder snelle toename van de AOW-leeftijd en het voor zware beroepen halen van de pensioengerechtigde leeftijd. Binnen de cao Timmer­industrie is het nu mogelijk om vanaf 65 jaar te stoppen met werken. Het instromen in de regeling kan tot en met 31 december 2025. De mogelijkheden en voorwaarden zijn opgenomen in het onderdeel van de cao Timmerindustrie: zwaarwerktimmer-regeling.

Deelnamevoorwaarden zwaarwerktimmer-regeling

De regeling is bedoeld voor werknemers werkzaam in de productie en die vallen onder de cao Timmerindustrie. De volgende voorwaarden worden er aan de werknemer gesteld:

– op het moment van deelname is de leeftijd van 65 jaar bereikt;

– in de laatste 25 jaar voorafgaand aan deelname is de werknemer 20 jaar werkzaam in de timmerindustrie of in de bouw & infra;

– de werknemer is werkzaam in een productiefunctie, direct voorafgaand aan deelname en op peildatum 1 juli 2019 of op 1 januari 2020; 

– de werknemer stopt met werken en werkt niet tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;

– de werknemer dient drie maanden voor deelname een aanvraag in bij SSWT en zegt de dienstbetrekking bij de werkgever op.

Het is de bedoeling dat de werknemer zelf nagaat of hij/zij voldoet aan de voorwaarden en hij/zij dient zelf een aanvraag in bij het sociale fonds van de sector, SSWT. Op sswt.nl is meer informatie te vinden voor zowel werknemer als werkgever. 

Aandachtspunten voor werkgevers

De stap van werknemers om deel te nemen aan de regeling wordt niet lichtzinnig genomen.  Zo voorziet de regeling in een uitkering op AOW-niveau van ongeveer € 1.287 netto per maand. Een fors lager bedrag dan het salaris dat de werknemer ontvangt. Daarbij geldt dat de mogelijkheid om het inkomen aan te zuiveren is beperkt tot het naar voren halen van opgebouwde pensioenrechten door de werknemer. Werkgevers kunnen naast de uitkering, die deelnemende werknemers ontvangen, niet ook nog een beloning of uitkering toekennen. In dat geval wordt die aanvullende uitkering of beloning bij de werkgever belast met 52 procent RVU-boete (Regeling Vervroegde Uittreding). 

“Wij krijgen veel vragen van werkgevers over de regeling en de mogelijkheid om de uitkering te verhogen”, zegt Ton Paalman van NBvT. Dat was een van de redenen om over het onderwerp een webinar te houden waar een veertigtal timmerfabrikanten aan hebben deelgenomen. De regeling is ingestoken op een aanvraag door de werknemer zelf. Werknemers kunnen daarbij een beroep doen op de begeleiding van consulenten van werknemersorganisaties. Paalman: “Wij ervaren dat werknemers over de deelname aan de regeling in gesprek gaan met hun werkgever en van die kant ook bijstand verwachten. Als werkgever kun je je werknemer op weg helpen. Wijs je medewerker op de flyer van SSWT. Hier kan de medewerker alles lezen over deze regeling.” De flyer is te vinden op sswt.nl/cao/zwaarwerktimmer-regeling/aanvragen.Werkgevers kunnen hun medewerkers ook voor meer informatie verwijzen naar: sswt.nl/cao/zwaarwerktimmer-regeling.

BPF Bouw

Om te onderzoeken of de regeling aantrekkelijk is voor de medewerker, kan de werkgever hem wijzen op de mogelijkheid om aanvullingen op de uitkering vanuit pensioenrechten te laten berekenen. Paalman: “Informeer de werknemer dat hij berekeningen met de tool van BPF Bouw zelf kan uitvoeren.” Als de werknemer de werkgever vraagt om hulp dan kunnen zij de berekeningen samen uitvoeren, met kennisname van het webinar van NBvT. Zoals gezegd, de werknemer dient de aanvraag zelf in bij SSWT. Dit dient drie maanden voorafgaand aan de uitdiensttreding plaats te vinden. Dit kan via de site van SSWT, deze beoordeelt de aanvraag binnen zeven werkdagen.

Mochten werkgevers behoefte hebben aan verdere begeleiding dan hebben NBvT, SSWT en de werknemersorganisaties de mogelijkheid om door te verwijzen naar financiële adviseurs. Tijdens het webinar is een toelichting gegeven door BPF Bouw om de uitkering te berekenen voor een individuele werknemer. Dit onderdeel is terug te kijken op nbvt.nl. Ook is de presentatie van het BPF Bouw na te lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden