Ga naar hoofdinhoud

Vier timmerfabrikanten werken samen aan meer digitalisering

Geen papier meer, maar elektronische datastromen is het streven.

Timmerfabriek Veerman De Rijp, De Mol in Heinkenszand, De Lange Houttechniek in Nieuwveen en Machinale Houtbewerking Bronkhorst in Elspeet maken zich hard voor een digitale timmerfabriek.

De vier timmerfabrikanten maken zich samen met directeur Bas Metsers van Zeepaart Financial & Tax Advisory Services in Den Haag hard voor een leerportaal op weg naar de digitale timmerfabriek. Digitalisering is ook in de timmerindustrie de weg naar sneller, beter en effectiever produceren. Het tweejarige project zoekt dan ook nadrukkelijk deelname van bestaande softwarepartijen om te participeren. “Digitalisering is niet te stoppen. De export van data afsluiten is niet meer van deze tijd.”

Diverse planningspakketten, bedrijfseigen aansturing van de productie en data die nauwelijks is te exporteren. En dat allemaal met als uitkomst min of meer dezelfde houten deuren, trappen, kozijnen en houtbouwelementen. Deze opbouw van de timmerindustrie zorgt op bedrijfsniveau voor veel extra werk. Dat moet handiger kunnen, vinden Timmerfabriek Veerman De Rijp, Timmerfabriek De Mol in Heinkenszand, De Lange Houttechniek in Nieuwveen en Machinale Houtbewerking Bronkhorst in Elspeet.

Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een geïntegreerd leer- en productieportaal voor deze bedrijven in het midden-en-kleinbedrijf. Projectcoördinator Bas Metsers van Zeepaart Financial & Tax Advisory Services begeleidt het subsidietraject voor dit project en zorgt namens de timmerfabrikanten voor projectcoördinatie en subsidieverantwoording.

Het adviesbureau is goed ingevoerd in de timmerindustrie door zowel diverse bedrijven bij te staan, als organisaties als SSWT en Technopark. Hij zegt: “De vier betrokken bedrijven zijn redelijk vergelijkbaar qua omvang en personeelsbestand. Tegelijkertijd zijn ze regionaal goed verspreid met een eigen werk- en afzetgebied. Hun insteek is om de hele bedrijfsvoering digitaal te maken, dus papierloos. En om voor de betrokken huidige en toekomstige werknemers een leerportaal op te zetten om het leren en ontwikkelen op de werkvloer in een digitale leer- en werkomgeving in de eigen onderneming een impuls te geven.”

Digitalisering is ook in de timmerindustrie niet te stoppen.
Digitalisering is ook in de timmerindustrie niet te stoppen.

Horizon

Het project van de vier heeft een maximale looptijd van twee jaar en loopt uiterlijk tot oktober 2024. Metsers: “De gezamenlijke wens is iets te doen aan vermindering van de productiekosten, verhoging van de reactiesnelheid, verkorting van doorlooptijden, tegengaan van verspilling en vergroting van de winstgevendheid, kortom om efficiënter te werken. De gedachte is dat digitalisering van de fabriek daarvoor een goed uitgangspunt vormt. Maar dat kan niet zonder het personeel daarin mee te nemen. Zij moeten zich die andere manier van werken eigen maken.” Het project richt zich op drie onderdelen: digitaal werken, het toepassen van technologie en het duurzaam produceren en bouwen. “Dat is de stip aan de horizon en het uiteindelijke doel van de deelnemers.”

Leercommunity

Het project De Digitale Timmerfabriek telt vier speerpunten. “We richten ons op de ontwikkeling en invoering van een methode die de medewerkers in staat stelt te leren en te  ontwikkelen op de werkvloer. Dat doen met een leerprogramma via e-learning en in de praktijk op de werkvloer. De tweede component is de ontwikkeling van een kennis- en leerportaal die de naam ‘De Digitale Timmerfabriek’ krijgt. De derde activiteit is het gezamenlijk ontwikkelen en invoeren van een leercommunity in een online leeromgeving. En last but not least het vierde speerpunt de oprichting van een verbeterteam Digitale Timmerfabriek. Het verbeterteam van de vier bedrijven heeft naar de toekomst toe tot doel invoering, actualisering, kennisborging en voortbestaan op het gebied van leren en werken met digitalisering, technologisering en verduurzaming te waarborgen.”

Softwarepartijen

De deelnemers zoeken nadrukkelijk deelname van de softwarepartijen in de markt om te participeren. “Matrix, Groeneveld, Construsoft en Cloudemotion zijn in de timmerindustrie gangbare softwarepakketten voor planning en/of productie-aansturing. De vier deelnemers werken er ook mee. Die partijen krijgen de uitvraag wat zij in dit kader voor de betrokken timmerfabrieken willen of kunnen betekenen. Wij nodigen ze uit een presentatie te geven over wat ze te bieden hebben. Maar we beperken ons niet tot die vier genoemde leveranciers. We benaderen ook andere marktpartijen die hier concreet iets in kunnen betekenen.” Metsers vervolgt: “De digitale timmerfabriek is een ontwikkeling die zich in de markt inzet en naar mijn weten al breed wordt gedragen. De maakindustrie wil liefst een enkel allesomvattend pakket. Softwareleveranciers moeten hier iets mee. Onderdeel van dit project is ook om deels de stand van zaken te inventariseren en van daaruit verder te bouwen. Digitalisering is niet te stoppen. De export van data afsluiten is niet meer van deze tijd.” Overigens is een gelijksoortig project al in een eerder stadium gestart in de transportsector. “En al redelijk succesvol”, aldus Metsers.

Leren en ontwikkelen op de werkvloer is een van de doelstellingen.
Leren en ontwikkelen op de werkvloer is een van de doelstellingen.

SLIM

De Digitale Timmerfabriek wordt deels gesubsidieerd uit de SLIM-subsidie die het ministerie van SZW beschikbaar heeft. In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder vanzelfsprekend dat de werknemers leren en ontwikkelen tijdens het werken. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) heeft als doel om een leerrijke omgeving binnen mkb-bedrijven te creëren. De SLIM-regeling voorkomt dat de tijd, de middelen en het geld in de weg staat om dit doel te bereiken. Metsers: “Afgelopen oktober hebben we een subsidiebeschikking ontvangen van € 350.000. Daarnaast participeren de deelnemers zelf ook. Voorwaarde voor de subsidie is wel dat de voortgang en opgedane kennis wordt gedeeld met de markt.” Dan staat ook de weg vrij voor andere ondernemingen om zich hierin te oriënteren. Wordt dus vervolgd.

Dit artikel is afkomstig uit Timmerfabrikant 1-2023. Nog geen abonnee? Klik hier!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden