Ga naar hoofdinhoud

Stip-regeling opnieuw ter goedkeuring

Stip heeft haar regeling opnieuw ter goedkeuring aangeboden bij de TPAC-commissie. Ze komt tegemoet aan een aantal bezwaren uit het omliggende speelveld. De verwachting is dat TPAC besluit dat Stip zo voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.

De ruim 85 betrokken Stip-certificaathouders en Stip-supporters verklaren alleen nog 100 procent duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. De oude Stip-regeling bleek op onderdelen echter op bezwaren te stuiten. In de vernieuwde regeling mogen Stip-bedrijven als uitgangspunt alléén gecertificeerd materiaal inkopen. Dit uitgangspunt is nu verder uitgewerkt in eisen rond de materiaalbalans, voorraadadministratie en inkoop. Stip staat de instroom van gecertificeerd hout van bekende keurmerken met ‘mix’ en bijvoorbeeld ‘70%’ claims toe, de afnemer kan dit in de regeling lezen. Inhoudelijk is de meerwaarde van het bedrijfskeurmerk Stip niet veranderd maar Stip draagt nu in de regeling en op de website duidelijker uit welk hout wordt toegelaten. Het gaat hierbij om aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout, claims als FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix ≥ 70% en ≥ 70% PEFC-gecertificeerd zijn toegestaan, de claims ‘FSC Controlled Wood’, PEFC Controlled Sources of Keurhout legaal zijn derhalve uitgesloten van deze regeling. De Stip-organisatie heeft met de aanpassingen de overtuiging dat de TPAC-commissie zal besluiten dat Stip voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.

Gezamenlijk doel

Vertegenwoordigers uit de houtverwerkende industrie reageren blij op de actualisering. Directeur Paul van den Heuvel van Centrum Hout (NBvT/VVNH): “Vanaf het in 2013 ondertekenen van de Green Deal Duurzaam Bosbeheer hanteren we als slogan ‘Duurzaam geproduceerd hout, de gemakkelijke keuze’. Aangezien het door SHR ontwikkelde Stip hierin voor vele bedrijven voorziet, hopen we dat de aanpassingen die SHR heeft doorgevoerd door de TPAC-commissie positief zullen worden ontvangen. Het percentage duurzaam geproduceerd hout en duurzaam geproduceerde houtproducten op de Nederlandse markt stijgt al jaren op rij, mede door de inspanningen van onze leden. Die lijn willen we voortzetten en dat doen we door het voor bedrijven en gebruikers gemakkelijker te maken.” Anoushka Mulder, manager van SGT/Hout100%, een samenwerkingsverband van bijna tachtig houtverwerkende- en timmerbedrijven, is duidelijk in het streven. “We hopen dat de overheid Stip goedkeurt, want het is de praktische oplossing voor onze timmerindustrie om samen ook echt meer duurzaam hout te gaan gebruiken. Dat is ons gezamenlijk doel.”
Directeur Kees Hoogendijk van Koninklijke CBM, de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie, zegt desgevraagd: “Wij zijn blij dat Stip een tweede kans krijgt. Stip voorziet echt in een behoefte. De meeste van onze leden gebruiken naaldhout dat zij via Nederlandse houthandels inkopen. Meer dan 90 procent van het naaldhout op de Nederlandse markt is gecertificeerd. Het is voor onze leden dus niet moeilijk om 100 procent gecertificeerd hout in te kopen. Volledig duurzaam inkopen onder Stip-certificaat is niet alleen beter voor het milieu, het voorkomt ook onnodige administratieve rompslomp. Bedrijven die 100 procent duurzaam inkopen hoeven hun hout namelijk niet meer fysiek en administratief te scheiden. Daarmee zijn zij verlost van een onnodige administratieve last.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden