Ga naar hoofdinhoud

Seminar Bevorderen duurzaam bosbeheer geslaagd

Vanuit het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer werd op 27 november 2018 een gelijknamige seminar gehouden. Diverse sprekers vanuit MinBuZa, WWF en de Universiteit Wageningen WUR kwamen aan bod. Ook werd er een update gegeven over de stand van zaken en werden de deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden van block chain in ketentransparantie.

Vanuit het convenant werken 23 partijen, waaronder VVNH en NBvT, gezamenlijk aan het verbeteren van diverse zaken rondom duurzaam bosbeheer. Enerzijds wordt gewerkt aan méér vraag naar duurzaam geproduceerd hout en vereenvoudiging van de handelsketencertificering. Ook wordt gekeken hoe de business case van duurzaam bosbeheer bevordert kan worden en wat partijen kunnen doen.

Convenant

Niet wachten

Na afloop van de presentaties vond een pittige discussie plaats over wat nodig is om de doelstellingen van het convenant te halen. Positief is het diepgewortelde besef bij bedrijven van het belang van duurzaam bosbeheer. Er zijn twee wereldwijde keurmerken voor duurzaam bosbeheer en er gebeurt al veel ten goede. In de sector is de juiste mindset aanwezig – men vindt duurzaamheid belangrijk.
De houtsector is een koploper op het gebied van duurzaamheid. Het stimuleren van de vraag blijft belangrijk en acties moeten zich met name op de zakelijke markt blijven richten (architecten, bouw en overheid). Echter, om tot 100 procent duurzaam geproduceerd hout te komen, zal de sector niet moeten wachten op de vraag uit de markt, maar zelf duurzaam geproduceerd hout moeten leveren, ongeacht de vraag. Ook voor de business case van duurzaam bosbeheer geldt dat landen niet moeten wachten op vraag, maar zich moeten uitspreken voor duurzaam bosbeheer, zoals Gabon laatst heeft gedaan. In plaats van ‘use it or lose it’ moet de beweging zijn naar ‘choose it or lose it’.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden