Ga naar hoofdinhoud

Onboarden met De Leerfabriek van NBvT en SSWT

Hebben en houden: Van de nieuwe medewerkers is bij onboarding 54 procent direct productiever.

De Leerfabriek, het door de NBvT en SSWT geïnitieerde project om instromers in de sector aan boord te brengen en bestaand personeel te binden en te boeien, gaat een nieuwe fase in. De digitale kennismodule voor het onboardingtraject is klaar, de subsidiestroom is geregeld en in juni start er een nieuwe projectronde. Geïnteresseerde timmerfabrieken kunnen zich aanmelden in de strijd voor personeelsbehoud.

Waarom trekt een derde van de nieuwe medewerkers in de timmerindustrie binnen een half jaar de deur weer achter zich dicht op zoek naar een andere uitdaging? Doen we iets niet goed? Dat is één van de onderwerpen die hoog op de agenda staan van zowel werkgeversorganisatie Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT als de paritaire Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie SSWT, beide in Almere. Zij hebben met De Leerfabriek het initiatief genomen voor een digitaal introductie- en inwerkprogramma van nieuw personeel.

Voortijdig vertrek kost de ondernemer aan nieuwe werving, productieverlies en dergelijke zomaar 1,5 jaarsalaris. Een goed introductie- en inwerkprogramma stemt de verwachtingen die werkgever en werknemer van elkaar hebben beter op elkaar af. Dat zorgt voor personeelsbinding en dus personeelsbehoud.

Personeelsverloop timmerindustrie

Personeelsverloop betekent automatisch ook het wegvloeien van kennis en vaardigheden.

En hoe belangrijk dat ook voor de timmerindustrie is, geven de cijfers weer. In heel 2021 stroomden 2.728 personen de timmersector in. In januari 2022 was een kwart daarvan (695 personeelsleden) alweer uit dienst. Van die bijna zevenhonderd verliet 41 procent de onderneming binnen drie maanden, 29 procent na een periode van vier tot zes maanden en 30 procent na zes maanden de sector. Die trend houdt aan. In de eerste vier maanden van 2022 traden 278 nieuwe werknemers in dienst; 87 daarvan hadden de deur in april alweer achter zich gesloten. Over reden van personeelsverloop is onderzoek gedaan. Hendrikse: “Daaruit komen onvoldoende aandacht voor inwerken naar voren, een gebrek aan betrokkenheid en groeimogelijkheden, onvoldoende leiderschaps- en loopbaanontwikkeling en een hoge werkdruk. Het voordeel van een goed introductie- en inwerkprogramma is overigens berekend. Ruim de helft (54%) van de medewerkers is direct vanaf het begin productiever. De opbrengst per medewerker stijgt met 17 procent. Bijna twee derde (62%) van de instromers behaalt de doelstellingen (zonder onboarding is dat 17%). De helft van de instromers is tevredener binnen de organisatie. Het is dan ook niet voor niets dat ‘onboarding’ een echte trend is in sectoren met personeelkrapte: inderdaad de zorg, technische bedrijven, de bouw, en… de timmerindustrie.

De medewerker wordt welkom geheten door het bedrijf en krijgt inzicht in wat hij of zij kan verwachten. Zo starten ze goed voorbereid, voelen ze zich meer welkom en zijn ze sneller productief. En als werkgever maak je tijd vrij die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om de nieuwe medewerker persoonlijk te begeleiden. 

Adviseur Sociale Zaken van de NBvT Ton Paalman zegt: “De deelnemende bedrijven hebben goede ervaringen met deze aanpak. Zien ook dat het werkt. Als brancheorganisatie zien we de voordelen van deze aanpak voor zowel individuele bedrijven als voor de gehele sector.”

Timmerfabriek Neede doet mee

Technopark Heerenveen en Timmerfabriek Neede meldden zich aan voor de vorig jaar gestarte pilot van onboarding (zie Timmerfabrikant 2022/9). “De nieuwe Inschrijvingsronde staat nu open voor andere bedrijven die mee willen doen”, zegt Rozemarie Hendrikse van AcademySuite, één van de projectbegeleiders van De Leerfabriek. AcademySuite realiseert maatwerk e-learnings voor het mkb op gebied van advies, training, coaching en ontwikkeling.

De combinatie van techniek en didactische kennis zorgen ervoor dat de inhoud aantrekkelijk en eenvoudig leerbaar wordt aangeboden aan iedere nieuwe medewerker. Iedere functie krijgt daarbij een eigen leerpad aangeboden, al dan niet met toetsen. Sinds de start van het onboardingtraject voor de timmerindustrie vorig jaar is er veel vooruitgang geboekt. Hendrikse is dan ook tevreden: “Bedrijven in de timmerindustrie kunnen nu met ons aan de slag om hun eigen digitale onboardingprogramma te ontwikkelen op basis een blauwdruk die we mede dankzij de inbreng van Technopark Heerenveen en Timmerfabriek Neede hebben ontwikkeld. We kunnen nu opschalen.”

Informatie voor instromers timmerindustrie

In het ontwikkelde digitale introductie- en inwerkprogramma maakt een instromer kennis met de sector. Zo krijgt de nieuwe werknemer korte filmpjes over hout en duurzaamheid te zien, informatie over houtbewerking, over veilig werken met materialen, machines en gereedschap. Maar ook informatie over een gezonde werkomgeving, risico’s, welzijn en ongewenst gedrag zitten in de blauwdruk.

Onboarding helpt een nieuwe medewerker door het jargon van de sector.

Rozemarie Hendrikse: “Op het digitale platform is kort en bondig informatie samengebracht die iedereen met een loopbaan in de timmerindustrie moet weten.” De basisinformatie in het digitale introductie-en inwerkprogramma is uniform en voor iedereen beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen we samen met de individuele projectdeelnemer een eigen bedrijfsmodule. Hierin staat de bedrijfsspecifieke informatie die van belang is voor instromers. Te denken valt aan de organisatiestructuur, contactpersonen, dienstenpakket, HR. Ook de visie van de organisatie en de gewenste houding van de medewerker komen daarin aan bod. Dat is maatwerk en verschilt per bedrijf.”

Bedrijven krijgen de generieke informatie op een presenteerblad aangeboden. Maar voor de bedrijfsmodule moeten ze zelf tijd en energie vrijmaken. Hendrikse: “Vanwege de drukte in de markt is dat voor alle deelnemers wel een uitdaging. Maar nu de blauwdruk er is, is extra input van de deelnemers voor de andere onderdelen niet meer nodig. Ze kunnen zich concentreren op hun eigen bedrijfsmodule. Ze krijgen dan een specifiek op de eigen onderneming afgestemde online omgeving in eigen huisstijl. Binnen die online omgeving krijgt iedere (toekomstige) medewerker zijn of haar eigen leerpad.”

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen

Om het leren en ontwikkelen in de sector te stimuleren is gekozen voor de naam De Leerfabriek. Hendrikse: “De naam dekt de lading als je je realiseert dat werkgevers en werknemers zich moeten blijven opleiden en innoveren om de komende jaren op niveau mee te kunnen blijven draaien. Strategie, leiderschap, personeelsontwikkeling en innovatie zijn belangrijk om als bedrijf relevant te blijven. We starten met onboarding omdat de eerste prioriteit het vasthouden van nieuwe mensen is.

Maar daar stopt het proces niet. Het is belangrijk te blijven kijken naar ontwikkeling en vastlegging van kennis. Het platform kan het ontwikkelen van vakmanschapsprofielen ondersteunen. Welke kennis en vaardigheden heb je voor een bepaalde functie nodig, nu, maar ook zeker in de toekomst. Immers, je onderneming moet flexibel kunnen omgaan met een veranderende klantvraag, producten, productietechnieken, wet- en regelgeving én personeelssamenstelling.”

De Leerfabriek van NBvT

Ondernemers die meedoen kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten. Deze subsidie dekt 80 procent van de projectkosten, de rest is voor de deelnemer.

De planning is om voor de zomervakantie het onboardingsproject afgerond te krijgen. Hendrikse: “De branchebrede aanpak heeft als voordeel dat het kennis- en vaardigheidsniveau in de hele sector toeneemt.” Ton Paalman aanvullend: “De trein is met onboarding in beweging gezet en we nodigen de bedrijven van harte uit deel te nemen.”

Heb je als bedrijf belangstelling voor deelname aan het project, meld je dan aan vóór 1 juni 2023. Meer informatie: Ton Paalman, tel. 06 15 25 87 16, e-mail: t.paalman@nbvt.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden