Ga naar hoofdinhoud

Netwerkbijeenkomsten NBvT in de regio

Een nauwer ledencontact om gezamenlijk de koers van de vereniging te bepalen. Of in de woorden van directeur Taco Schoonderwoerd: “Daadkracht en draagkracht.” De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) hield in september drie netwerkbijeenkomsten om de leden te informeren over de uitvoering van het beleidsplan, het onderlinge ledencontact te bevorderen en in gesprek te gaan met de leden. Motto: “Wat we doen, doen we goed.”

Het is het dilemma van elke vereniging. Zijn we op de goede weg? Zijn we nog relevant voor onze achterban? Hoe kunnen we de leden nog beter bedienen en waar ligt de behoefte? De NBvT is daarbij niet anders dan andere clubs. Op drie opeenvolgende dagen in september zocht directeur Taco Schoonderwoerd, samen met collega’s van het secretariaat in Almere, in drie netwerkbijeenkomsten in de regio en één online bijeenkomst de dialoog met de leden. Daarbij werd niet alleen ingezet om antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen. Ook werd de nieuwe Doelen en Middelen Matrix (DDM) bij de leden tegen het licht gehouden. Deze matrix geeft inzicht in de acht doelen die de vereniging als speerpunt van de activiteiten ziet en middelen die daarvoor worden vrijgemaakt. Onderligger daarvoor vormt het Beleidsplan “Door de bomen het bos weer zien.” Taco Schoonderwoerd: “We willen transparant zijn en verantwoording afleggen over de keuzes die we maken.” 

Doelen en Middelen Matrix 

De DMM schaart de dienstverlening van de NBvT onder respectievelijk acht punten. Dat is Marketing & Communicatie, Advies, Netwerken, Innovatie, Normering/regelgeving, Milieu, Techniek en Personeel & Organisatie. “Marketing en Communicatie zijn in de huidige groeimarkt voor hout onontbeerlijk. Zeker omdat er nog een aantal hardnekkige misverstanden over het materiaal bestaan”, aldus Schoonderwoerd. In de matrix wordt getoond dat door middel van campagnes en samenwerkingen de NBvT hier aan werkt. Ook laat de matrix zien hoeveel budget en capaciteit wordt gebruikt om aan dit doel te werken. 

Duurzaamheid

Omdat het in de netwerkbijeenkomsten te ver voerde gedetailleerd op alle acht speerpunten in te gaan, werden tijdens de netwerkbijeenkomsten drie matrixen toegelicht (Marketing & Communicatie, Innovatie en Techniek). Voor de leden staat het beleidsplan en de DMM op de website vermeld. Verder staat in de DMM dat het streven is dat 100 procent van het toegepaste hout aantoonbaar duurzaam wordt geproduceerd, dat de meest relevante NBvT-producten actueel en vindbaar zijn in de Nationale Milieu Database en dat de leden worden voorbereid op de circulariteitsdoelen van 2030. Op personeelsgebied is er een groei van gekwalificeerde en beschikbare medewerkers voorzien, inzet op de mogelijkheden over (zij)instroom van personeel en een toename van de arbeidsveiligheid.

Uitdagingen

De bezoekers kregen tijdens de netwerkbijeenkomst de kans zich uit te spreken over in totaal acht vragen op gebied van betrokkenheid, verwachtingen en uitvoering van de verschillende onderdelen. Taco Schoonderwoerd toonde zich achteraf tevreden. “We moeten de vragenlijsten nog uitvoerig bekijken, maar uit een eerste inventarisatie blijken de leden erg positief te zijn over de ingezette koers. Vooral de inzet op transparantie en het aanhalen van de onderlinge banden in de regio worden gewaardeerd Veel leden zitten met dezelfde uitdagingen als grondstofprijzen, verkrijgbaarheid, energiekosten. Tegelijkertijd is het mede aan ons om de woningnood op te lossen. De uitdagingen waarvoor we nu en de komende jaren staan zijn groot. Dat beseffen onze leden en zij willen daar gezamenlijk inhoud aan geven.”

Simple Check

Het NBvT-programma werd aangevuld met presentaties van René Klaassen van SHR en Miriam Bonsing/Ineke Pothof, scholings- en werkgelegenheidsadviseurs van SSWT. Klaassen

(onder andere business development, projectleider houtsoorten en LCA) belichtte in een zeer informatieve presentatie ‘de voordelen van onze grondstof hout’. Hij ziet andere materialen als beton, kunststof en staal meeliften op de huidige duurzaamheidsgolf met niet altijd controleerbare claims. En ook in de regelgeving van de Nationale Milieu Database roept hij op de weeffout ten opzichte van hout uit het systeem te halen. “De lobby van de hele houtsector moet daarop inzetten.” SSWT vroeg aandacht voor de Simple Check, een laagdrempelig onderzoek om de gezondheid van het personeel in kaart te brengen en te verbeteren. Daarover in een volgende Timmerfabrikant meer. Ook werd aandacht gevraagd voor actualisering van de Ri&E en voor ongewenst gedrag op de werkvloer. De Arbeidsinspectie bezoekt momenteel veel timmerfabrieken op juist dit onderdeel. 

Netwerkbijeenkomsten als vast onderdeel

De netwerkbijeenkomsten speelden zich af bij gastheren ABCwaterwoningen in Urk, Kievit Kozijn in Ridderkerk en Kegro Deuren in Groesbeek. Een rondleiding bij de drie bedrijven gunden de collega’s een blik in de keuken. Dat werd zeer goed gewaardeerd bij de in totaal zestig deelnemers. De netwerkbijeenkomsten worden samen met de twee jaarlijkse algemene ledenvergaderingen een vast onderdeel van de dialoog die vanuit Almere met de leden wordt gevoerd. 

Dit artikel is afkomstig uit Timmerfabrikant 10-2022. Nog geen abonnee? Klik hier!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden