Ga naar hoofdinhoud

Inspectie SZW doet steekproef onder timmerbedrijven

Carpenter working on an electric buzz saw cutting some boards, he is wearing safety glasses and hearing protection to make things safe

Inspectie SZW gaat vanaf maart 2020 een aantal timmerbedrijven bezoeken in het kader van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en arbeidsdiscriminatie. Ter voorbereiding daarop kunnen bedrijven speciaal ontwikkelde zelfinspecties doen om een inzicht in hun eigen actuele situatie op dit gebied te krijgen. Wie kiest voor de zelfinspectie: ‘Pesten, discriminatie & seksuele intimidatie’ op www.zelfinspectie.nl kan snel zien of hij/zij als werkgever genoeg doet rondom arbeidsdiscriminatie. De zelftest genereert een bedrijfsspecifieke en handige actiepuntenlijst.

Arbeidsdiscriminatie ontstaat als sommige werknemers of sollicitanten anders worden behandeld dan anderen op grond van afkomst, leeftijd, geslacht, levensovertuiging, handicap, politieke gezindheid, arbeidsrelatie (fulltime/parttime, vast/tijdelijk contract), nationaliteit, gender, seksuele geaardheid en zwangerschap/jong ouderschap. Inspectie SZW richt zich tijdens de inspectie op RI&E en Plan van Aanpak. Ook onderzoeken ten aanzien van ongewenst gedrag, gedragsregels en/of gedragscode, voorlichting en onderricht (V&O) van de werknemers, instructie en/of training van leidinggevenden, positie en rol van de vertrouwenspersoon, klachtenregeling en klachtencommissie en beleidsevaluatie (PDCA) zijn punten van aandacht.

RI&E

SSWT heeft voor de timmerindustrie een eigen passende RI&E ontwikkeld. Deze staat hier. De RI&E neemt het bedrijf mee in de aanpak van PSA. NBvT-leden kunnen een Safety Check uit laten voeren en advies krijgen hoe de PSA op te pakken. Cao-bedrijven Timmerindustrie kunnen de kosten hiervoor declareren bij de SSWT.
Dit jaar start NBVT/SSWT ook met de ontwikkeling van een PSA-module in de Arbocatalogus Timmerindustrie. De arbocatalogus helpt de werkgever te voldoen aan de verplichtingen van de arbowetgeving. Op dit moment is er aandacht voor fysieke belasting, houtstof, lawaai, machineveiligheid en werkdruk. Wie door de Inspectie SZW in de komende maanden wordt bezocht, kan de aankondigingsbrief doorsturen aan het NBvT-secretariaat (info@nbvt.nl).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden