Ga naar hoofdinhoud

Hout100% kijkt tevreden terug op eerste jaar

Een nieuwe directeur in de persoon van Taco Schoonderwoerd, een succesvolle publiciteitscampagne die aansluiting vindt bij de doelgroep en 78 tevreden aangesloten timmerfabrikanten. Hout100% beleefde recentelijk in Vroomshoop een inspirerende aangeslotenenbijeenkomst en kreeg tevens een indrukwekkend kijkje in de industriële keuken van producent De Groot Vroomshoop.

Na de officiële kickoff-bijeenkomsten vorig jaar, een zeer succesvolle bijeenkomst op 29 november 2018 in Spakenburg, was het afgelopen 20 november tijd voor de derde officiële bijeenkomst van Hout100%. Onder dit kwaliteitsmerk voor houten toepassingen in de bouw scharen zich 78 timmerfabrikanten. Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) introduceerde op 1 juli 2018 het merk Hout100%. Een merk dat staat voor de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland. En voor de zorgeloze zekerheid van hout als veilig en duurzaam kwaliteitsbouwmateriaal voor houten gevelelementen. Sinds de oprichting is er druk aan de weg getimmerd, en met succes zo kregen de circa 43 aanwezige leden tijdens de aangeslotenenbijeenkomst in Vroomshoop te horen. Met ingang van 2 oktober 2019 is er in voormalige timmerfabrikant Taco Schoonderwoerd een directeur/ambassadeur van SGT/Hout100% gevonden die de kar samen met manager Anoushka Mulder gaat trekken. Met ruim dertig jaar ervaring in bouw en timmerindustrie als algemeen directeur bij Adriaan van Erk Timmerfabriek te Bergambacht brengt Schoonderwoerd zowel een uitgebreid netwerk, als stevige technische kennis op het gebied van geveltimmerwerk mee. Schoonderwoerd, ten tijde van de deelnemersbijeenkomst koud zes weken in dienst, is blij met zijn nieuwe functie. “Een goed Hout100%-product, geproduceerd door één van de 78 beste timmerfabrieken van Nederland is mooi, duurzaam en gaat decennialang mee. Daarin zie ik toekomst en dat wordt vanaf nu ook mijn toekomst.” Hij gaat de naamsbekendheid van Hout100% onder marktpartijen (woningbouwverenigingen, aannemers en ontwikkelaars) verder uitbreiden en partijen overtuigen van de vele voordelen van het houten Hout100%-product. Ook houdt hij zich bezig met statuten en reglementen (waaronder het zekerheidsreglement en supplementen), schadezaken en zal hij de Hout100%-bouwplaatsinspecties aansturen die door onafhankelijke inspecteurs worden verricht.

Mediacampagne

De werkzaamheden van de nieuwe directeur worden ondersteund met een grote mediacampagne die medio maart zowel digitaal als in geselecteerde media zoals bouwkrant Cobouw van start is gegaan en die in 2020 zal worden gecontinueerd. Manager Anoushka Mulder, verantwoordelijk voor marketing en communicatie kon op dat vlak afgezet tegen april 2019 per 1 november 2019 mooie cijfers tonen die op onderdelen behoorlijk boven de prognoses uitsteken. Op LinkedIn werden de Hout100%-advertenties en -video’s ruim 281.000 keer vertoond met een uniek bereik van ruim 93.000 bezoekers. De zogenoemde display-advertenties bij onder andere Cobouw en Aannemersvak werden in totaal 246.894 keer vertoont met een totaal uniek bereik van 99.982. De radiocampagne in week 11, 24 en 35 op NPO radio 2 en Radio 10 werd door meer dan 416.000 luisteraars opgepikt hetgeen leidde tot meer dan 4,4 miljoen doelgroepcontacten. De goede ervaringen dit jaar maken dan ook dat in 2020 langs deze weg verder gewerkt zal worden aan de naamsbekendheid en het imago van Hout100% en houten producten. Ook zullen er volgend jaar maart wederom regionale roadshows plaatsvinden waarbij de aangeslotenen met raad en daad worden bijgestaan. 

Duurzaam bouwen

Of het aan de publiciteitscampagne van Hout100% ligt, of aan de klimaatdiscussie, maar de aandacht voor hout en houtbouw lijkt in Nederland nog nooit zo hoog te zijn geweest. Fabrikanten spelen daar op in met uitgekiende prefabconcepten. Deze reduceren niet alleen de logistieke verkeers- en afvalstromen naar de bouwplaats, maar verkorten ook de bouwtijd, verhogen de aanvangskwaliteit en reduceren de faalkosten. Een van de spraakmakende bedrijven op dit terrein, en gastheer van deze tweede aangeslotenenbijeenkomst van Hout100%, is De Groot Vroomshoop (bouwsystemen, houtbouw en gelijmde houtconstructies). Deze fabrikant toonde in de persoon van algemeen directeur Gerard Beltman niet alleen trots de fabriek, maar ook de toekomstgerichte modules van hout waaruit kantoorgebouwen, maar ook scholen als Basisschool Klein Amsterdam en Basisschool Rotterdam Zuidwijk inmiddels worden gebouwd. Dit gebeurt in directe samenwerking met opdrachtgevers en architectenbureaus als Finch Buildings uit Amsterdam. Van laatstgenoemde bureau hield oprichter, architect en directeur Jurrian Knijtijzer tijdens de bijeenkomst een presentatie. Finch Buildings ziet een wereld voor zich waarin gebouwen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem, duurzaam gemaakt en milieuvriendelijk gebruikt. “Wij willen dat duurzaam wonen beschikbaar wordt voor iedereen. Alleen dan zijn we in staat om de grootst mogelijke impact te maken: het omlaag brengen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer, daarmee bijdragend aan het herstel van de balans op onze planeet”, aldus Knijtijzer. Hij brak daarbij een lans voor een hechte samenwerking binnen de houtkolom. “Ik begreep uit de Betondag 2019 dat de betonsector eigenlijk voor het eerst zichzelf in het defensief gedrongen voelde met de milieueisen die aan bouwmaterialen worden gesteld. Cement is een van de grootste bronnen van CO2 en daar heeft die sector eigenlijk nauwelijks een goed antwoord op. Zeker niet zo goed als de houtsector.”

Hout100% en NBvT

Hout100%

De komende tijd zal de pas aangetreden directie zich richten op een-op-een gesprekken met opdrachtgevers en met aangeslotenen. Hij heeft het voornemen, zo liet hij weten, de komende twee jaar elke deelnemer te bezoeken. Wat voor de korte termijn in ieder geval ook op de agenda staat is een verkennend overleg tussen de besturen van Hout100% en de NBvT-sectie Kozijnen. Dit om te bekijken waar de sectie kan aanhaken op de succesvolle campagne van Hout100%.
Ook op directieniveau is een kennismakingsgesprek ingepland. Schoonderwoerd: “Volgens mij hebben we hetzelfde doel: de promotie van hout en houten producten.” Uit het feit dat de beide organisaties in ieder geval twee bestuursleden delen, mag worden verwacht dat die toenadering vruchtbaar zal zijn. Wordt dus vervolgd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden