Ga naar hoofdinhoud

Gratis voorcollege SHR-cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten’

SHR houdt een digitaal voorcollege over haar cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten’. Het digitale voorcollege over deze SHR-cursus geeft een indruk wat geïnteresseerden in de twee cursusdagen kunnen verwachten en of deze cursus iets voor hen is.

SHR houdt een digitaal voorcollege over haar cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten’. Het digitale voorcollege over deze SHR-cursus geeft een indruk wat geïnteresseerden in de twee cursusdagen kunnen verwachten en of deze cursus iets voor hen is.

Op 21 september van 9.00 tot 9.30 uur kunnen geïnteresseerden kennismaken met de docent van de cursus. Hij zal laten zien wat de basisvaardigheden zijn om houtsoorten te kunnen herkennen en welke basiskennis hierbij van belang is. Verder zal hij cursusmateriaal laten zien en de deelnemers een indruk geven van de lesvormen die hij gaat gebruiken. Hiernaast zal hij de potentiële cursisten tijdens het voorcollege al leren om ten minste twee houtsoorten te kunnen herkennen. Inschrijven voor het voorcollege kan via info@shr.nl.

SHR-cursus heeft brede doelgroep

De doelgroep voor deze cursus is breed en omvat alle professionals die met hout werken of in houtproducten handelen maar ook diegene die geïnteresseerd zijn in hout en houtgebruik.
Het herkennen van houtsoorten is belangrijk voor de handel (controle op aankoop), voor het ontwerp, de productie en het onderhoud (houtsoortspecifieke toepassing), maar ook voor bouwhistorie, restauratie en zelfs voor beleid waar de herkenning van de houtsoort tot aangepast handelen leidt. 

Houtvademecum als handleiding

‘Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten' shr-cursus

Tijdens de cursus leren deelnemers over de uiterlijke kenmerken van hout en welke verschillen in deze kenmerken te gebruiken zijn om houtsoorten eenduidig van elkaar te kunnen onderscheiden. Vijftig veelgebruikte houtsoorten (zes naaldhoutsoorten, veertien gematigde loofhoutsoorten en circa dertig tropische loofhoutsoorten) worden behandeld. Monsters van de houtsoorten worden bekeken met en zonder loepje waarbij soms gebruikgemaakt wordt van een scherp mesje om een mooi glad kops oppervlak te krijgen.

Als handleiding wordt het Houtvademecum gebruikt dat elke cursist aan het begin van de cursus ontvangt. De docent is ook de hoofdredacteur van dit boek.

Onderwerpen cursus hout herkennen

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Het verschil tussen kopse, kwartiers en dosse hout zoals zichtbaar met het blote oog en loepje aan een stuk hout.
  • De variaties in houtkwaliteit, gewicht, kleur, en geur en hun mogelijkheid voor houtherkenning.
  • Hoe op basis van eenvoudige kenmerken, loof- en naaldhout, ringporig en verspreidporig en tropisch en niet tropisch hout snel van elkaar onderscheiden.
  • Het herkennen van de meest voorkomende houtsoorten op basis van een combinatie van eenvoudig te herkennen kenmerken, 

Meer informatie over de SHR-cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten’ is hier te vinden. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden