Ga naar hoofdinhoud

Wijzonol compenseert CO2 met klimaatbestendig bos

After torrential rain dark clouds and a rainbow dominate the sky over National Park De Hoge Veluwe.

Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen. Het Nationale Park De Hoge Veluwe zet daarom diverse beheermaatregelen in om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan. Onlangs is er dankzij Wijzonol Bouwverven in het Park een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant.

De klimaatverandering is ook op De Hoge Veluwe merkbaar en heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder raken voor aantastingen van schimmels en insecten. Dit heeft er op het Park al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren zijn dood gegaan. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, is niet uit te sluiten.
Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het Park wél kan doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is om ontwikkelingen –zoals de klimaatverandering – op te vangen.

Bijdrage Wijzonol

De urgente milieu- en klimaatproblemen van dit moment zijn voor Wijzonol een reden om te blijven investeren in duurzame ontwikkelingen. Het bedrijf wil dan ook juist nu proberen bij te dragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst. Daarom investeren ze bij in het behoud van Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de komende generaties. Het in stand houden van dit mooie Nederlandse natuurgebied zorgt voor een goede biodiversiteit in Nederland. Daarnaast ondersteunt de CO2-compensatie van de nieuw aangeplante bomen de ambitie van het bedrijf om de eigen CO2-uitstoot de komende jaren drastisch te verlagen.
Door te investeren in 3 ha klimaatbestendig bos kunnen er dankzij Wijzonol in Park De Hoge Veluwe 3.000 nieuwe bomen worden geplant. Dit zorgt voor een compensatie van ca. 9 ton CO2 per jaar. Dit is gelijk aan de CO2-uitstoot van de verf van ongeveer 9.000 buitenschilderbeurten met de Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak. Met een buitenduurzaamheid van twaalf jaar is deze buitenlak de duurzaamste keuze voor buitenschilderwerk. En nu wordt dus ook nog de CO2-uitstoot van een buitenschilderbeurt gecompenseerd.
Er zijn ook vijf timmerfabrikanten die participeren in het klimaatbestendig bos: Vako Kozijntechniek te Bolsward, Timmerfabriek De Mors te Rijssen, Brandhof De Meern te De Meern, Timmerfabriek Mekenkamp te Raalte en Timmerfabriek Suselbeek te Silvolde. Verder zijn er circa 25 Wijzonol-relaties zoals opdrachtgevers, onderhoudsbedrijven en distributiepartners die ook participeren en zo elk hun ‘eigen’ stukje bos krijgen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden