Ga naar hoofdinhoud

Wet kwaliteitsborging gaat later in: 1 juli 2022

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is met een halfjaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat geeft ook de houtsector extra tijd om aandacht te besteden aan het voorsorteren op de daadwerkelijke invoering van deze ingrijpende wet.

De invoering gaat namelijk gepaard met grote administratieve lasten voor bouwer en toeleveranciers, meldt Centrum Hout in zijn nieuwsbrief. Het Houtcafé van 8 april 2021 belichtte de achtergronden van de Wkb en het extra beroep dat aannemers op de toeleveranciers gaan doen. Toeleveranciers moeten hun klanten vroegtijdig informeren over producten en toepassingen, over de prestatie-eisen van producten, hun toepassingsgebied, be- en verwerking, veiligheid en gezondheid en onderhoud van de geleverde producten. 

Tien jaar opvraagbaar

De leveringen moeten ook goed worden geadministreerd, omdat de informatie voor ten minste tien jaar opvraagbaar moet zijn. Om dit mogelijk te maken moet de informatiestroom en de verantwoordelijken daarvoor binnen elke organisaties helder worden gemaakt.

Waarvoor geldt de Wet kwaliteitsborging?

Op dit moment geldt de Wkb bij invoering alleen voor gevolgklasse I: dat zijn grondgebonden woningen (niet in een woongebouw), vakantiewoningen, woonboten, bedrijfspanden (met industriefunctie) met maximaal twee bouwlagen, fiets- en voetgangersbruggen, en andere bouwwerken (geen gebouw zijnde) van maximaal 20 meter hoog. De verwachting is dat de andere gevolgklassen op termijn zullen volgen. De voorbereidingen op invoering van de Wkb blijven aandacht vragen. Centrum Hout gaat besteden aan de invoering van de Wkb en de gevolgen voor de hout- en bouwsector. Leden kunnen hun Wkb-vragen stellen bij het secretariaat: info@centrumhout.nl.

Wkb en houtbouwsystemen  

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) biedt kansen voor gebouwonderdelen die in de gecontroleerde omgeving van een fabriek worden geproduceerd. Binnen de sectie Houtbouwsystemen wordt gewerkt aan een plan voor een campagne die inspeelt op de Wkb. Zoals bekend wordt deze wet op 1 juli 2022 ingevoerd en zal deze grote impact hebben op de organisatie van het bouwproces.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden