Ga naar hoofdinhoud

Stip-certificatieregeling realiseert eigen bos

Een Stip-gecertificeerd bedrijf werkt alleen met verantwoord geproduceerd hout, niet alleen omdat het een eis is of omdat de klant er expliciet om vraagt, maar vooral uit principe. Het principe dat we de nieuwe generatie een gezonde aarde moeten bieden en je daar als houtverwerker op deze wijze aan bijdraagt. Dit maakt het keurmerk naar eigen zeggen uniek in vergelijking met andere certificatieregelingen in het bosbeheer. Om dit principe te benadrukken start het keurmerk nu met de realisatie van het Stip-bos.

Verantwoord geproduceerd hout komt uit, door boseigenaren, duurzaam beheerde bossen. In deze bossen is ruimte voor verantwoord kappen en structurele hergroei. Hierdoor blijft een bos op duurzame wijze in stand en behoud het haar economische waarde. Het nieuw aan te leggen Stip-bos benadrukt het belang van de Stip-certificatieregeling voor de toekomstige generatie, de kinderen van nu. Het keurmerk wil daarom kinderen van gecertificeerde bedrijven betrekken bij het planten van de bomen in het bos. Stip is hoofdsponsor van Stichting Nationale Boomfeestdag, de organisatie die al bijna 65 jaar bomen plant met kinderen. In het bos leren kinderen en volwassenen het belang en de waarde van bomen-in-het-algemeen en over het belang van duurzaam beheerde bossen voor een gezonde aarde.

De houtverwerkende gecertificeerde bedrijven kunnen bomen kopen voor het bos om hun missie te onderstrepen. Ze dragen tevens bij aan realisatie van de doelstellingen van de landelijke Bossenstrategie, zoals verwoord in ‘Bos voor de toekomst’. Inmiddels staat de teller voor het Stip-bos al op 3090 bomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden