Ga naar hoofdinhoud

SSWT komt met nieuw beroepscompetentieprofiel

Tijdens een geslaagde SSWT/Houtdatwerkt-bijeenkomst lieten docenten van mbo-vakscholen uit het hele land zich recentelijk informeren over het nieuwe kwalificatiedossier en het digitale leermiddel IPmH. Ook werd de nieuwe branchefilm geïntroduceerd.

In de timmerindustrie is het productieproces aan grote veranderingen onderhevig. Bij veel fabrikanten is op diverse afdelingen sprake van een verdergaande ontwikkeling richting een (semi-)automatisch productieproces. In 2017 heeft de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie SSWT een onderzoek in de timmerindustrie laten uitvoeren naar functies die gericht zijn op het machinaal bewerken van hout. Dit onderzoek heeft het nieuwe beroepscompetentieprofiel (BCP) Machineoperator houttechniek industrieel produceren met hout opgeleverd. Deze heeft een plaats gekregen in een nieuw kwalificatiedossier Industrieel produceren met hout (Crebo 23235), samen met de kwalificaties voor montagemedewerker en werkvoorbereider. Als gevolg hiervan is één dossier ontstaan voor de volgende vijf kwalificaties: Montagemedewerker houttechniek (crebo 25583), Allround montagemedewerker houttechniek (crebo 25585), Machineoperator houttechniek (crebo 25548), Allround machineoperator houttechniek (crebo 25586), en Werkvoorbereider houttechniek (crebo 25587). Dit dossier zal het huidige dossier Industrieel produceren met hout (crebo 23004) per 1 augustus 2019 vervangen. De bijbehorende leermiddelen, keuzedelen en examens zijn in ontwikkeling en zullen gefaseerd beschikbaar komen.

SSWT

Digitaal leermiddel 

Het digitale leermiddel voor de opleiding Montage-medewerker houttechniek -kozijnen, ramen en deuren (niveau 2, Crebo 25583) kan reeds worden ingezet voor bbl- en bol-leerlingen op het mbo. Het leermiddel kenmerkt zich door begrijpelijke teksten, afgewisseld door foto’s, tekeningen en animaties. Voor de beroepspraktijkvorming zijn er praktijkopdrachten. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn tevens Montagemedewerker houttechniek – houtskeletbouw (niveau 2, Crebo 25583) en Allround montagemedewerker houttechniek – kozijnen, ramen en deuren (niveau 3, Crebo 25585) beschikbaar. Momenteel werken vier mbo-scholen met dit digitale leersysteem.

Branchefilm timmerindustrie

In december 2018 zijn de nieuwe branchefilm en drie beroepenfilms opgeleverd. Deze geven een actueel beeld van de timmerindustrie en kunnen door scholen worden ingezet tijdens voorlichtings- en open dagen. Opdrachtgevers zijn SSWT, NBvT en de negen samenwerkingsverbanden van de timmerindustrie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden