Ga naar hoofdinhoud

Schakel & Schrale restaureert Huis Eindenhout

Schakel & Schrale heeft van Stadsherstel Amsterdam opdracht gekregen voor de restauratie van Huis Eindenhout in Haarlem. Het rijksmonument dateert uit 1793. Stadsherstel Amsterdam is sinds begin 2019 de eigenaar van het neoclassicistische gebouw, waarin sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw acht appartementen zijn gehuisvest. De restauratie omvat onder meer het herstel van de houten gevelbekleding, het dak, hardstenen trappen en bordessen, metsel- en stucwerk en het verbeteren van de brandwerendheid van de daken. De werkzaamheden starten in oktober en worden in maart 2021 afgerond.

Huis Eindenhout ligt in Haarlem-Zuid op de as van de Spanjaardslaan, op het punt waar deze met een T-splitsing overgaat in de Wagenweg. De Amsterdamse koopman Gerard Lans gaf in 1793 opdracht tot de bouw van Huis Eindenhout. Zijn kinderen legden in datzelfde jaar de eerste steen, die nog altijd in de straatgevel zit. Mogelijk is het de oudste eerste steen van Haarlem. De buitenplaats is ontworpen door de Amsterdamse architect Pierre Esaie Duyvené. In Haarlem is het rijksmonument ook wel bekend als het Huis met de Beelden. Die naam dankt het aan de twee witte marmeren sfinxen die sinds begin negentiende eeuw het bordes ‘bewaken’.

Schakel & Schrale

Schakel & Schrale – restauratiespecialist van BAM – start met een uitgebreide opname van de bouwkundige staat van de gevels en de daken. Daarnaast wordt een grondig kleuronderzoek uitgevoerd om historisch verantwoord de kleuren te bepalen. Tijdens de restauratiewerkzaamheden blijven de appartementen bewoond en zal de overlast tot een minimum worden beperkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden