Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking BIMlink en Madaster

BIMlink en Madaster gaan gezamenlijk de uitwisseling van informatie over gebruikte materialen in gebouwen vereenvoudigen. De bedrijven hebben hiertoe een koppeling ontwikkeld tussen de eigen platforms met de gebouwdossiers van klanten. BIM-modellen uit het platform van BIMlink kunnen nu met één handeling ook in de systemen van Madaster worden gezet. Zo blijft alle actuele data van een bouwproject, waaronder aspectmodellen, voortdurend gesynchroniseerd.

BIMlink is een online platform waar projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, overheden en andere partijen in de bouwsector altijd een eenduidig en gestructureerd inzicht hebben in hun gebouwdossier, inclusief alle data uit het bim-model. Gebouwdossiers kunnen worden aangevuld met 2D-tekeningen, rapporten, documentatie en communicatie, zodat alle gebouwinformatie op één plek vindbaar en beschikbaar is. In de online 3D-viewer van BIMlink kunnen ook de materialen worden getoond en ingekleurd, zodat externe BIM-viewers overbodig zijn.

Samenwerking BIMlink en Madaster

Madaster registreert materialen en gebouwen, zoals de verkaveling en het grondbezit bij het kadaster. Materialen worden zo traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw.

Paspoort per wooneenheid

De nieuwe koppeling tussen BIMlink en Madaster biedt klanten een aantal duidelijke voordelen. Gebruikers van Madaster hebben nu ook gemakkelijk toegang tot data die niet in een BIM-model is vastgelegd, maar wel voorkomt in rapporten, documentatie of communicatie, omdat BIMlink werkt met eenduidige gebouwdossiers. Daarnaast kan de 3D-viewer van BIMlink ook direct tonen wáár een materiaal zich in het gebouw bevindt.

Nog een voordeel van het feit dat BIMlink werkt met gestructureerde gebouwdossiers, is dat alle gebouwinformatie ook per individuele woning kan worden gegroepeerd. Deze structuur en de nieuwe koppeling maken het dus mogelijk om in Madaster ook rapporten en paspoorten per wooneenheid te genereren.

Twee platforms, één handeling

Door de koppeling tussen het platform van BIMlink en de database van Madaster is het voor vastgoedeigenaren nu heel eenvoudig om het gebouwdossier met Madaster te delen. De BIM-modellen uit het platform van BIMlink worden namelijk met een handeling ook bij Madaster in de database gezet. Gebouweigenaren hoeven dus niet meer IFC-bestanden te uploaden of beheren in hun (online) gebouwdossier én bij Madaster. Alle informatie over materialen, inclusief hoeveelheden, die voorkomt in het gebouwmodel in BIMlink wordt nu ook in Madaster overgenomen, zodat deze informatie kan worden verrijkt met kwalitatieve data.

Transitie circulaire bouwsector

De samenwerking past volgens beide partijen in de transitie naar een circulaire economie waar de bouwsector ook voor staat. De circulaire economie vraagt niet alleen om meer en hoogwaardiger hergebruik van materialen, producten en elementen, maar ook om een andere manier van uitvragen, ontwerpen en uitvoeren bij bouwprojecten. Digitalisering van de gebouwde omgeving is noodzakelijk om dit mogelijk te maken en daar draagt deze nieuwe samenwerking een steentje aan bij.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden