Ga naar hoofdinhoud

Restauratietimmerlieden ontvangen diploma

Op Kasteel Doorwerth ontvingen onlangs 11 restauratietimmerlieden het diploma van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. Student Sander Lenting vat kort en bondig samen wat hij vooral heeft geleerd: de taal spreken van een restauratie-architect of monumentenwachter. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) met het Gelders Restauratie Centrum (GRC). 

Docent Lammert van Hemert geeft de vakken Bouwgeschiedenis en Restauratietimmerwerk. Zelf is hij namelijk niet alleen bouwhistoricus, maar ook praktiserend restauratietimmerman. Een mooie combinatie blijkt. Hij is trots op de studenten: “Dit zijn mensen met ervaring en passie. Het is erg leuk om bij te dragen aan hun vakmanschap. Wat ik heb willen meegeven, is inzicht in het grotere geheel van een restauratieproject, van de verbinding van de geschiedenis van het gebouw en het toekomstbestendig maken ervan. Dat stijlen, materialen en technieken aan elkaar gekoppeld zijn. Als je daar kennis en begrip van hebt, kun je beoordelen wat wel en niet goed is aan een ingreep.”

Specialiseren als timmerman

Student Sander Lenting wilde zich graag verder specialiseren als timmerman en door zijn liefde voor het erfgoed belandde hij twee jaar geleden bij erkend restauratiebouwbedrijf Witte Bouw in Amsterdam met de toezegging de opleiding Specialist Restauratie Timmeren te mogen gaan volgen. Sander wilde direct beginnen en vond het geen probleem voor de opleiding naar Arnhem te reizen. Wat Sander vooral geleerd heeft: “Het lezen van een historisch gebouw, benamingen, bouwstijlen, terminologie, natuursteensoorten, geschiedenis, metselverbanden, boerderijen, landhuizen, kastelen, verdedigingswerken, kapconstructies, kerken, leidekkingen, dakpansoorten, et cetera. Helemaal geweldig! Met andere woorden, ik spreek nu dezelfde taal als de monumentenwacht of een restauratie architect.”

Restauratietimmerlieden

De kersverse, gediplomeerde restauratietimmerlieden zijn Kilian Hollander (Dijkhof Bouw), Jos Beijeman (Prins Bouw), Jelle Bulten (Jelle Bulten RO), Jeroen Bronkhorst, Martijn Efdé, Christine Slootstra en Wim Tijhuis (Draisma Bouw), Swen Hendriks (PHB Deventer), Berry Huisman (Aannemingsbedrijf Timmer), Marcel Limbeek (Timmer- en aannemersbedrijf De Vries) en Sander Lenting (Witte Bouw en aannemersbedrijf). 

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor tien vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. De opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd. De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen kan bijvoorbeeld niet alleen bij het GRC in Arnhem gevolgd worden maar ook bij Bouwmensen Utrecht in Nieuwegein.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden