Ga naar hoofdinhoud

PEFC en Keurhout voldoen aan eisen Rijksinkoopbeleid

PEFC Internationaal en Keurhout voldoen aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid. Dat is de conclusie van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de reguliere herbeoordelingen heeft uitgevoerd.

TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om PEFC International en Keurhout te blijven erkennen voor het Rijksinkoopbeleid. Dit wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Zie www.smk.nl/tpac voor de huidige stand van zaken omtrent goedgekeurde systemen.
Onderdeel van de toetsingen is een stakeholderforum waarbij TPAC belanghebbenden heeft uitgenodigd om hun kennis en ervaring met de certificatiesystemen te delen. De input op deze fora heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordelingen.

Beoordeling PEFC

PEFC is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). Deze criteria bestaan uit eisen voor duurzaam bosbeheer (Sustainable Forest management – SFM), de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems – DAM). Om enig zicht te krijgen hoe PEFC als overkoepelend systeem andere landenstandaarden goedkeurt, heeft TPAC vier door PEFC geaccepteerde landencertificatiesystemen bij haar beoordeling betrokken, namelijk Indonesië, Rusland, Gabon en Nederland. De beoordeling heeft zich ook gericht op de nieuwe PEFC-standaarden die vanaf 2020 geldig zijn.

Beoordeling Keurhout

Keurhout is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). De relevante criteria voor Keurhout bestaan uit de vereisten voor de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en de vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems – DAM). Keurhout heeft in 2019 enkele standaarden herzien en de uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de huidige beoordeling van de actuele standaarden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden