Ga naar hoofdinhoud

Opschorten FSC-certificaten Rusland en Wit-Rusland

FSC heeft aangekondigd dat met ingang van 8 april 2022 alle FSC-certificaten in Rusland en Wit-Rusland zijn opgeschort. Dit betekent dat vanaf dat moment hout en andere bosproducten uit Rusland en Wit-Rusland niet langer kunnen worden ingekocht als FSC-gecertificeerd of FSC Controlled Wood. FSC-certificaten voor bosbeheer in Rusland blijven wel actief. 

Producten die het chain of custody-systeem van een bedrijf (in genoemde landen) op 8 april nog niet hebben verlaten, zullen hun gecertificeerde status verliezen. Dat betekent overigens niet dat de producten al fysiek in bezit moeten zijn van de ontvangende partij. Producten die vóór 8 april zijn verkocht maar nog onderweg zijn voor transport behouden hun FSC-status.

Er bestaat een uitzondering op deze regel die is verwoord in een zogenaamde Advice Note: ADVICE-20-011-14 V1-1 Verification audits for material sold but not dispatched prior to suspension. Hierin wordt geregeld dat certificaathouders in Rusland een bijzondere audit kunnen ondergaan waarbij de certificeerder vaststelt (verifieert) welke FSC-gecertificeerde producten weliswaar nog bij het bedrijf in Rusland op voorraad liggen maar al wel gefactureerd zijn en waarbij op de verkoopfactuur een FSC-claim is gemaakt. Hierdoor kunnen gecertificeerde kopers buiten Rusland, na afgifte van de genoemde verificatieverklaring door de certificeerder, deze producten als FSC-gecertificeerd beschouwen ook als verzending van deze producten niet mogelijk is vóór 8 april. Deze verificatie-audit kan zowel vóór als ná (met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid) de datum van schorsing (8 april) worden uitgevoerd.

Voor kopers van dit materiaal is hetzelfde verwoord in een zogenaamde Derogation (‘afwijking’): FSC-DER-2022-002 Use of material purchased but not dispatched from Russia before suspension of supplier. Certificaathouders buiten Rusland die producten met FSC-claim hebben gekocht van certificaathouders in Rusland vóór 8 april en waarbij de certificeerder van de leverancier heeft vastgesteld dat de producten reeds gefactureerd waren mogen als FSC-gecertificeerd worden aangemerkt, ook als die producten nog niet voor 8 april op transport waren gesteld vanuit Rusland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden