Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek circulaire geveleconomie

Home and house apartment residential building complex real estate concept

Samen met de collega-gevelbranches VRMG (aluminium/staal) en VKG (kunststof) heeft de NBvT het initiatief genomen te komen tot een circulaire geveleconomie. Hierin wordt hergebruik van gevelproducten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Op initiatief van betrokken brancheorganisaties en met steun van de overheid vindt van december 2019 tot juni 2020 een verkennend onderzoek plaats naar de circulaire potentie van gevelbouw. Dit onderzoek richt zich op vliesgevels, kozijnen en deuren.

Een consortium onder leiding van Alba Concepts en deelnemers Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff gaat het onderzoek uitvoeren. Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De potentie voor een circulaire economie is groot, maar het vraagt een specifieke aanpak per branche om de transitie in gang te zetten. De gevelbranche neemt zijn verantwoordelijkheid en verkent de mogelijkheden voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en effectiviteit van verantwoorde afvoer en verwerking van de producten die zij op de markt brengen.

Nulmeting

Het onderzoek zal allereerst bestaan uit een nulmeting van de huidige circulaire status en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Vervolgens worden de doelen bepaald en de belemmeringen in kaart gebracht. Het onderzoek kan leiden tot afspraken waaraan de overheid en branches zich committeren om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw. De verkenning wordt afgesloten met een Plan van Aanpak waarmee de gevelbouw aan de slag kan. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel dragend systeem binnen de gevelsector waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden