Ga naar hoofdinhoud

Onderhandelingsresultaat cao timmerindustrie bereikt

Close up of Carpenter's hands cutting wooden window frame with tablesaw in workshop

FNV en CNV vakmensen hebben samen met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), een onderhandelingsresultaat voor de cao voor de timmerindustrie bereikt. Het resultaat wordt nu (positief/neutraal) aan de achterban van de drie betrokken organisaties voorgelegd. Leden kunnen stemmen tot 6 december 2021 09.00 uur.

In de toekomstige cao met een looptijd van 1 december 2021 tot 1 maart 2024 (27 maanden) krijgen de medewerkers als alle leden voor stemmen loon erbij. Alle medewerkers, ook de BBL-leerlingen, krijgen per 1 december een éénmalige uitkering van maximaal €325 bruto. Alle werknemers vanaf 21 jaar krijgen per 1 januari 2022 een verhoging van €70 bruto per maand (op fulltime basis). Op 1 december 2022 volgt een loonsverhoging van 1 procent. Op 1 januari 2023 krijgen de werknemers dan nog een verhoging van €85 bruto per maand. Verder wordt de ploegentoeslag verhoogd.

Henny Plat, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: “We zijn als FNV zeer tevreden met dit resultaat, niet alleen omdat werknemers de terechte financiële waardering krijgen voor hun inzet, maar ook vanwege de afspraken over het flexwerk en gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid.”

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen: “Wij hebben met elkaar en set passende afspraken weten te maken dat recht doet aan de wensen van alle betrokken binnen de sector. De langere looptijd geeft ons bovendien de tijd om deze cao in een nieuw jasje te steken en daarover meer uitleg te geven.”

Modernisering cao Timmerindustrie

Michel Nijenhuis, voorman van de werkgeversdelegatie en voorzitter van de NBvT: “De groei van onze sector met de daarbij horende toename van het aantal banen vraagt om een eigentijdse CAO.  Met dit onderhandelingsresultaat is wederom een goede stap gezet richting verdere modernisering van de CAO Timmerindustrie.”

Om de instroom en behoud van jonge vakkrachten te stimuleren worden er aan het loongebouw nu ook loonschalen voor 16 en 17-jarige BBL-leerlingen toegevoegd. De BBL-leerlingen krijgen daarnaast omgerekend en uitgesmeerd over de looptijd van de cao in totaal zo’n 7 procent loon erbij. Ook wordt de inzet van medewerkers met flex-contracten teruggebracht. Plat: ‘Dat is heel mooi, een vast contract moet de norm worden. Flex moet alleen worden ingezet bij piekbelasting en bij ziekte.’

Maximum werkgeversbijdrage pensioenpremie

De bpfBOUW pensioenpremie is de afgelopen jaren fors opgelopen naar 26 procent in 2022. Werkgevers hebben onderbouwd dat 26 procent voldoende is om een toekomstbestendige basis pensioenregeling te bekostigen. Afgesproken is dat een eventuele verhoging van de premie boven de 26 procent voor rekening van de werknemers komt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden