Ga naar hoofdinhoud

NPR voor brandwerende gevelkozijnen

An intense fire inside a house blows out the glass windows.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de huidige brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria van gevelkozijnen met beweegbare delen. Daarom is de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6112 ontwikkeld die de toepassing hiervan eenvoudiger maakt. Geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2020 commentaar indienen tijdens de tweede consultatieronde van de NPR.

In NPR 6112 wordt de toeleverende bouwindustrie: producenten, distributeurs en importeurs van gevelkozijnen, de voorbereidende bouwindustrie (architecten en consultants) en de uitvoerende bouwindustrie (aannemers en gespecialiseerde onderaannemers) aan de hand van vijf stappen wegwijs gemaakt in deze materie.

Prestatieverklaring brandwerende gevelkozijnen

Brandwerende gevelkozijnen vallen onder de Bouwproductenverordening (CPR) en onder het Nederlandse Bouwbesluit. De Europese Commissie heeft aangegeven dat voor deze kozijnen vanaf 1 november 2019 een Prestatieverklaring opgesteld moet worden en de producten voorzien moeten zijn van een CE-label. De Prestatieverklaring en het CE-label is gebaseerd op twee geharmoniseerde Europese normen: NEN-EN 14351-1 en NEN-EN 16034. In de praktijkrichtlijn wordt de koppeling gemaakt tussen de eisen uit het Bouwbesluit en de Prestatieverklaring/CE-label van het toe te passen product.

Na de eerste consultatieronde zijn er nog technische wijzigingen doorgevoerd, daarom is een tweede consultatieronde noodzakelijk. Commentaar indienen op NPR 6112 kan tot 1 december 2020 (het betreft een verkorte commentaarperiode) via normontwerpen.nen.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden