Ga naar hoofdinhoud

NPR ‘Testen brandveiligheid van gevels’ in ontwikkeling

The consequence of a fire in one of the apartments of an apartment building. Selective focus

NEN is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn voor testen op (middel)grote schaal die de brandveiligheid van gevels kunnen vaststellen. Deze Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) wordt ontwikkeld naar aanleiding van het rapport ‘Advies naar aanleiding van het Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ van de ATGB, waarin aanbevelingen zijn geformuleerd om branduitbreiding via de gevel in te perken.

Een van de aanbevelingen van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) is, om in afwachting van de Europese normalisatie, een NPR op te stellen voor gevelbrandtesten op (middel)grote schaal die de brandveiligheid van gevels beter kunnen vaststellen dan de gangbare klassering volgens NEN-EN 13501-1. Terwijl een grootschalige Europese testmethode wordt ontwikkeld, vullen verschillende landen de overgangsperiode in met bestaande regelgeving en/of aanpassingen aan testmethoden. In Nederland wordt hiervoor deze NPR ontwikkeld.

De NPR gaat aansluiting zoeken met de beoogde veiligheidsniveaus. Daarnaast zal de NPR ingaan op representatieve opbouw van de proefstukken, de criteria voor klassering en het geldigheidsgebied van de testresultaten, voor zover dat in de betreffende normen niet duidelijk of niet volledig is beschreven. Ook zal in de NPR aandacht zijn voor de aansluiting van de testresultaten op de beoogde veiligheidsniveaus.

De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ is binnen Nederland verantwoordelijk voor het vastleggen van eenduidige bepalingsmethoden en classificaties op het gebied van brandgedrag en brandwerendheid van bouwproducten en bouwdelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie of werkgroep een e-mail naar bi@nen.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden