Ga naar hoofdinhoud

Normontwerp impregneerbaarheid ter commentaar

wood boards

Normontwerp NEN-EN 14734 beschrijft een laboratoriummethode voor de bepaling van de behandelbaarheid van houtsoorten die moeten worden geïmpregneerd met verduurzamingsmiddelen. De methode kan ook worden gebruikt om verschillen tussen monsters van dezelfde houtsoort maar uit verschillende groeigebieden te onderzoeken.

De methode gebruikt een waterige oplossing van kopersulfaat, maar kan ook worden aangepast als de reactie van het hout op een specifiek verduurzamingsmiddel wordt gezocht. De indringing van het middel wordt gemeten en het hout wordt in een behandelbaarheidsklasse ingedeeld.

Commentaar indienen normontwerp

Tot en met 18 februari kan commentaar worden ingediend op normontwerp NEN-EN 14734. Een commentaarformulier is op te vragen bij Sandra Jansen, projectassistent Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 – 269 04 94 of e-mail mb@nen.nl.

De Nederlandse normcommissie ‘Hout’ zal het tijdig ontvangen commentaar bespreken en, als het wordt overgenomen als Nederlands commentaar, indienen bij de Europese normcommissie, CEN/TC 38 Durability of wood and wood-based products.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden