Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe voorzitter wil NBvT versterken

Michel Nijenhuis (Timmerfabriek Neede) is sinds 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Brancheorganisatie voor de Timmerindustrie (NBvT). Met bestuur en nieuwe interim directeur NBvT Taco Schoonderwoerd (Hout100%) aan zijn zijde wil hij de komende tijd de vereniging versterken en de herkenbaarheid vergroten door de ongewenste en onbedoelde suboptimalisatie en weeffouten uit de vereniging te halen. “In een samenwerking ben je zoekende met elkaar om dat zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Daarin moet je kleur durven bekennen, want anders wordt het een opeenstapeling van functies en kosten en ben je je synergie kwijt.”

Het boekjaar 2020 is geen goed boekjaar voor de NBvT. “We koersten af op stevig verlies”, zegt de net aangetreden NBvT-voorzitter Michel Nijenhuis. “Aan de inkomstenkant zijn geldstromen opgedroogd. Het kan dan niet anders dat je inkomsten en uitgaven met elkaar in harmonie brengt, zonder dat je daarbij overigens de helft van het personeel opgeeft. Dat hoor je mij ook niet roepen. Maar het is wel belangrijk dat we de juiste keuzes maken. Wat willen we als vereniging, welke club hoort daar bij en wat betekent en kost dat voor de leden. Die zoektocht gaan we de komende periode doen, zodat de leden zich weer in de vereniging herkennen en er trots op zijn.” 

Er zijn betere momenten te bedenken om te beginnen als voorzitter van een branchevereniging. Gelukkig kent de nieuwe voorzitter de NBvT door zijn jarenlange bestuurservaring van haver tot gort. “Je zou bijna zeggen dat ik verslaafd ben aan het bestuurswerk”, zegt Nijenhuis na het geven van een opsomming. Ga maar na. Hij zit in de aanloop naar zijn nieuwe functie per 1 januari 2021 sinds de bouwvak 2020 (weer) in het NBvT-hoofdbestuur. Zijn bestuurservaring in de vereniging loopt terug tot 2011/2012 als hij (toentertijd werkzaam bij Nijhuis) de eerste voorzitter van de toen gevormde sectie Kozijnen wordt. “En dat betekende ook een zetel in het hoofdbestuur. Overigens tegelijkertijd met de vorige NBvT-voorzitter Marco Wijma die daar namens de sectie Buitendeuren in was vertegenwoordigd.” Ook neemt Nijenhuis zitting in het bestuur van Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) en was hij tot dit jaar lid van de Sociale Commissie. De positie als voorzitter van de werkgeversdelegatie bij de cao-onderhandelingen Timmer vervult hij ook al weer meer dan een decennium met verve. De oprichting van een eigen onderneming betekent in 2014 een statutair vertrek uit het bestuur, omdat nieuwe bedrijven zich eerst een jaar moeten bewijzen voor ze voor lidmaatschap in aanmerking komen. Direct na dat jaar meldt Nijenhuis zich weer, hetgeen leidt tot de oprichting van de NBvT-sectie Toelevering die tijdens de oprichtingsvergadering in zijn eigen bedrijf in Vroomshoop het leven ziet. En zoals dat gaat: ook van die sectie vervult hij aanvankelijk het voorzitterschap en zo komt hij opnieuw in het NBvT-hoofdbestuur. En dat blijft zo tot hij na de bedrijfsbeëindiging in juni 2017 toetreedt tot de directie van Timmerfabriek Neede die hij weet uit te bouwen tot ‘de eerste volledig digitale timmerfabriek van Nederland’.

Voornaamste uitdaging

“Er is in de NBvT de afgelopen jaren veel gebeurd”, zegt Nijenhuis. “De rol van het hoofdbestuur is daarin meegegroeid en veranderd. Ook momenteel zijn we druk aan het schakelen om processen binnen de NBvT te stroomlijnen. Ik denk ook dat dat nodig is. Ik ben wat dat betreft ook verheugd met de komst van Taco Schoonderwoerd per 1 januari als interim directeur NBVT. Zoals in de ALV gesteld ligt het in de bedoeling dat hij het eerste halfjaar wat orde op zaken stelt om uiteindelijk de functie van statutair directeur van de NBvT over te nemen van huidig statutair directeur Paul van den Heuvel.” 

Nijenhuis: “Centrum Hout is wat ons verbindt. Ik geloof in het belang en de samenwerking van VVNH en NBvT, maar ik vind dat we hebben verzuimd om uit de samenwerking in Centrum Hout te halen wat er in zit.” 

Versnippering

Nijenhuis zegt: “In 2011/2012 hebben we als vereniging afscheid genomen van de afdelingsstructuur en zijn de secties in het leven geroepen, mede omdat we als vereniging zoekende waren en focus wilden aanbrengen. We hadden toen een enorm groot en daarmee log hoofdbestuur, dat om die reden ook nog een dagelijks bestuur had. Door de vorming van sectiebesturen is dat danig afgeslankt. Echter, nu een paar jaar verder moet je toch constateren dat er door de sectievorming onbedoeld wel sprake is van verzuiling binnen de vereniging. En dat leidt tot versnippering, iets wat je niet zou moeten willen. We moeten als redelijk kleine sector met elkaar oppassen dat we niet alleen maar allerlei subclubjes en subondernemingen creëren ten koste van de gemeenschappelijk houtboodschap die we moeten uitdragen. In de loop der jaren en zeker met de uittreding van Hout100%/SGT uit de vereniging is de situatie ontstaan dat we als branche een beetje overallmarketing doen, een beetje marketing voor de sectie kozijnen, voor de sectie vhsb, trappen en deuren en dan ook nog eens samen met VVNH in Centrum Hout. Die versnippering kan alleen maar tot suboptimalisatie leiden. Je bent niet alleen minder effectief, maar je wordt als vereniging ook onvoldoende herkenbaar voor de leden. Ik denk dat dat momenteel ook wel een beetje aan de hand is. We moeten oppassen dat we niet de aansluiting met onze achterban verliezen. Uiteindelijk is de vereniging niets meer en minder dan de bundeling van onze leden. Een vereniging is voor én van de leden. In al ons enthousiasme zijn we dat misschien wel een beetje uit het oog verloren en moeten we keihard werken om dat weer op het netvlies terug te krijgen.” 

Hout100%/SGT

Nijenhuis wil in zijn nieuwe rol als voorzitter nadrukkelijk boven de partijen staan. “Ik heb natuurlijk wel een kozijnachtergrond, maar een voorzitter moet neutraal zijn. Je bent immers ook vertegenwoordiger van de sectie buitendeuren, binnendeuren, trappen, hsb, enzovoort. Je moet dan ook wat neutraler in de wedstrijd staan en proberen met elkaar consensus te vinden. Een balans tussen het algemeen en het specifieke sectiebelang is in mijn ogen de voornaamste rol van de NBvT-voorzitter.” Zijn ideeën voor de komende periode zijn vastomlijnd. Nijenhuis: “De vereniging moet weer meer herkenbaar worden. Verzuiling heeft als nadeel dat alles een beetje bureaucratisch wordt. Op het moment dat de leden niet weten waar ze met hun vraag of probleem terecht kunnen, heb je als vereniging een probleem. Als de organisatie wat overzichtelijker wordt voor zowel medewerkers als leden, er duidelijk zicht is op taken en verantwoordelijkheden is het voor iedereen een stuk gemakkelijker. Daar zie ik voor mij als voorzitter wel een uitdaging. Maar ook voor Taco als interim directeur NBvT en toekomstig statutair directeur.” 

Op de vraag of dat ook wat Nijenhuis betreft Hout100% en NBvT weer dichter naar elkaar toe moeten groeien zegt hij: “Graag zelfs! Als je het hebt over suboptimalisatie dan is dat een voorbeeld. Zoiets groeit, zonder kwade gedachten, maar uiteindelijk is het eindresultaat dat Hout100% zich genoodzaakt zag uit de NBvT te vertrekken naar een eigen locatie. En dat is gewoon jammer, want daar wordt ook gewoon op een fantastische manier commercie bedreven voor het houten product, en in het bijzonder voor het product kozijnen en deuren. Ik hoop echt dat we een veel innigere samenwerking zullen krijgen met Hout100% en de voortekenen zijn veelbelovend. Je kunt de strijd tegen kunststof en andere alternatieven beter gezamenlijk, gecombineerd en gecoördineerd aangaan. De kansen voor hout zijn in de huidige klimaatdiscussie groter dan ooit. Maar ook dat is een proces. We moeten de zaken stap voor stap aanpakken. We hebben nu uitgesproken dat we wel weer verkering met elkaar willen. En dat betekent dat je uiteindelijk ook een keer zult verloven en trouwen. Het is wel logisch en wenselijk dat we nauwer gaan samenwerken en de krachten nadrukkelijker gaan bundelen. Dat moet wel stap voor stap, rekeninghoudend met de opbouwde gevoeligheden. In een samenwerking ben je zoekende met elkaar om dat zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Daarin moet je kleur durven bekennen, want anders wordt het een opeenstapeling van functies en kosten en ben je alsnog je synergie kwijt.”

Wakker

Hoe beschouwt Nijenhuis de rol van de NBvT in de samenwerking met VVNH in Centrum Hout?

“Dat zou in de juiste verhoudingen een leidende rol moeten zijn. We zijn de grootste club met de meeste kennis en de meeste slagkracht. Dat vraagt erom dat je ook het voortouw neemt. Je kunt op twee manieren promotie bedrijven. Je kunt heel plat op het hele fenomeen hout gaan zitten, maar in de basis maken wij exclusief producten voor in de bouw: kozijnen, ramen, deuren, trappen en houtskeletbouw. Daar moeten we op inzetten. Het goede nieuws voor de VVNH is dat als we dat met elkaar goed doen, we in Nederland alleen maar duurzaam geproduceerd en gecertificeerd hout van de leden gebruiken. Daar ligt de verbintenis. Daar moet de focus liggen en niet op niet-bouwgerelateerde producten. Actief lobbyen en actief beleid met elkaar maken. We hebben ons jarenlang in slaap laten sukkelen door de voorsprong die hout in de markt had opgebouwd. Daar hebben kunststof en aluminiumsector dankbaar gebruik van gemaakt. Nu zijn we gelukkig met zijn allen wakker en hebben we de discussie mee. Alle signalen staan op donkergroen voor het product hout. Maar nu moeten we het nog eenduidig en krachtig aan iedereen gaan vertellen. Als je kijkt naar de conjuctuurbeweging van zeven jaar op en zeven jaar af, zouden we nu ongeveer weer uit moeten komen op een volgende dip. Ik ben best wel optimistisch dat we na de vaccinatiegolf en na corona straks een hernieuwd elan zien die als een geweldige boost zijn impact op de economie zal hebben. Sterker nog, ik denk dat corona er uiteindelijk wellicht voor zorgt dat de dip uitblijft. De samenwerking timmerindustrie en houthandel in Centrum Hout is erop gericht de krachten te bundelen en een grotere vuist te maken in de markt. We moeten zorgen dat we met elkaar weer vanuit één visie, één strategie en één mond spreken. Ik denk dat we dan écht grote stappen kunnen maken.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden