Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe communicatiecampagne

De algemeenverbindendverklaring van de cao Timmer, de monitoring van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en natuurlijk de presentatie van de nieuwe communicatiecampagne ‘Hout. Natuurlijk van nu’. Deze onderwerpen vormden de belangrijkste agendapunten van de algemene ledenvergadering van NBvT/Centrum Hout recentelijk in Bunnik.

Net als de rest van de bouw is de timmerindustrie flink gedecimeerd uit de crisis gekomen. Behalve op de individuele bedrijfsvoering heeft dit ook zijn weerslag op de algemeenverbindendverklaring van de cao die sociale partners met elkaar afspreken. Daarvoor moet minimaal 55 procent van de sector in het overleg zijn vertegenwoordigd en dat is de grens die in de nieuw afgesproken cao inmiddels is bereikt. Op de algemene ledenvergadering van NBvT op 20 juni 2019 in Bunnik werd nagedacht over de opties om die representativiteit te vergroten. Dit gaat het bestuur van NBvT nader onderzoeken. 

Duurzaamheidsmonitor

De eisen die overheid en samenleving stellen aan duurzame productie, hebben als gevolg dat ook de timmerindustrie transparant wil zijn om de duurzaamheid van zijn producten te monitoren. Net als branchegenoot VVNH zullen de NBvT-leden mee gaan doen aan de duurzaamheidsmonitor van stichting Probos, en dat niet langer op basis van vrijwilligheid.
Duidelijk is geworden dat de zetel van de federatie Centrum Hout na verbouwing definitief het VVNH-pand in Almere zal worden. Het NBvT-pand in Bussum zal in de verhuur worden gezet. Op het NBvT/Centrum Hout-secretariaat zijn Paul van Lierop en Desirée van der Kuijl aangenomen als respectievelijk adviseur markt en techniek en managementassistente. Wim Suiker (Hout Support) vervult op inleenbasis de functie van consultant. De gezamenlijke federatieve ledenvergadering met VVNH stond in het teken van de komende campagne ‘Hout. Natuurlijk van nu’. 11 juli 2019 zal deze in breder verband worden gepresenteerd waarbij van de individuele partijen (extra) commitment wordt gevraagd. Daarover in de volgende Timmerfabrikant meer. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden