Ga naar hoofdinhoud

‘Nieuwbouwwoningen nog altijd in trek’

Net als bij bestaande woningen is bij nieuwbouwwoningen het aantal transacties op peil gebleven. Volgens de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) zijn er in de eerste vijf maanden van het jaar iets meer nieuwe woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2019. 

Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van ABN Amro. De bank gaat ervan uit dat de prijzen van nieuwe woningen nog altijd harder stijgen dan die van bestaande woningen. 

Verschil tussen bestaande en nieuwbouwwoningen

Dit verschil in prijsstijging tussen nieuwe en bestaande woningen komt vooral door de veranderde samenstelling van de nieuwe woningen die op de markt komen. De laatste jaren is er steeds meer gebouwd in populaire regio’s en steden waar de grondprijzen hoger liggen. Daarnaast richten projectontwikkelaars zich vaker op grotere woningen in het hogere prijssegment. Verder kennen de recent opgeleverde woningen een hogere energiekwaliteit. Gecorrigeerd voor dit soort factoren wijkt de prijsontwikkeling van nieuwe woningen nauwelijks af van die van bestaande woningen.

Hervorming van de woningmarkt

In de aanloop naar de verkiezingen en een volgend kabinet, studeren denktanks van de overheid en daaraan verbonden instanties op de hervorming van de woningmarkt. Zij dragen meer regie van het Rijk aan als oplossing om het woningtekort terug te dringen. Dit zou een breuk betekenen met het verleden, want de afgelopen decennia zijn de verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw juist overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten en de provincies. Om te voorkomen dat de prijzen te hard op en neer gaan, bevelen zij ook aan de hypotheeknormen opnieuw aan te scherpen en de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. In de rapporten die zijn verschenen over een herziening van het belastingstelsel, staan diverse suggesties voor heffingen op onroerend goed. Mocht een volgende regering de voorgestelde ideeën doorvoeren, wat nog een flinke politieke uitdaging is, dan zal dat een rem zetten op de waardeontwikkeling van onroerend goed op langere termijn.

Huizenprijzen blijft nog stijgen

Ondertussen voorziet het Economisch Bureau van ABN Amro dat de huizenprijzen zullen in 2020 nog met zo’n 6 procent zullen stijgen. In de eerste vijf maanden van dit jaar was er sprake van 89.000 woningtransacties – 4.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. ABN Amro rekent er op dat de huizenprijzen volgend jaar met 2 procent dalen en dat het aantal transacties dit jaar met 5 procent en in 2021 met 10 procent afneemt. 

Lockdown was geen rem

“We gingen ervan uit dat de fysieke beperkingen van de lockdown een rem zouden zetten op de woningbezichtigingen en woningaankopen”, zegt Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt bij het Economisch Bureau. “En dat de zorg over de economie mensen voorzichtiger zou maken. Weliswaar is door de overheidsmaatregelen veel financieel leed verzacht, maar het effect van de crisis zal zich nog laten voelen. Doordat de lockdown langer duurt dan gedacht, hebben we onze prognose voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld. Bovendien valt het risico van een tweede golf besmettingen niet uit te sluiten, is de internationale economie nog harder geraakt dan gevreesd en groeit het gevaar dat bedrijven en gezinnen gaan bezuinigen om financiële tegenvallers op te vangen. Dit gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de woningmarkt. Daarom verwachten we dat het aantal woningaankopen de komende maanden afneemt en het prijspeil volgend jaar daalt.”

Lees hier het hele rapport van ABN Amro over de woningmarkt in juli 2020.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden