Ga naar hoofdinhoud

Netwerkbijeenkomsten NBVT september – dit werd er besproken

Directeur Taco Schoonderwoerd opent de vergadering bij Trappenfabriek Vermeulen in Etten-Leur.

Bij gastheren Timboco Kozijntechniek in Drachten, Trappenfabriek Vermeulen in Etten-Leur en Verhoeven Timmerfabriek in Venray kreeg de achterban van NBVT medio september tijdens drie netwerkbijeenkomsten een gevarieerd programma voorgeschoteld. Primeur: bij het NBVT-lidmaatschap is vanaf 1 januari 2024 gratis toegang tot een externe vertrouwenspersoon mogelijk.

Opleiding, instroom en behoud van personeel zijn belangrijke onderwerpen, zeker in de met personeelstekorten kampende timmerindustrie. De vervangingsvraag vanwege functioneel leeftijdsontslag tot 2027 bedraagt op basis van de huidige cijfers bijna 10 procent. Dat is een uitstroom van 1.438 medewerkers. Het is dan ook geen wonder dat deze problematiek bij de drie recente netwerkbijeenkomsten van de NBVT prominent aan de orde kwam.

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie SSWT, bij monde van Miriam Bonsing en Berrie van de Wiel, hield de aanwezigen drie toekomstscenario’s voor: bij herstel van de markt, bij stagnatie en bij stagflatie. De gevolgen voor de timmerindustrie vertonen in alle drie de scenario’s schokkende overeenkomsten. Gaten in de productie, kostenreductie, instroom of opleidingen onder druk, behoefte aan hoogopgeleid personeel en productie draaien met huidige medewerkers liggen allemaal besloten in de komende periode bij de huidige trend van industrieel bouwen.

Toekomstbestendig

In de drie netwerkbijeenkomsten werden deze ontwikkelingen langs de meetlat van de aanwezige bedrijven gehouden. Het resultaat: niemand is voor de volle 100 procent klaar voor de toekomst en er moet nog veel gebeuren voor een toekomstbestendige timmerindustrie. Gelukkig kan de SSWT daarbij ondersteuning bieden. Interne opleidingen voor bestaand en nieuw personeel en verlet- en ontwikkelkosten kunnen gaten in de productie zinnig opvullen. Ook heeft SSWT ervaring met kostenreductie door procesoptimalisatie, data-beheersing en bredere inzetbaarheid van mensen door taakdifferentiatie in combinatie met vitaliteitsbeleid. “Investeren in mensen is minstens zo belangrijk als investeren in machines”, aldus Bonsing.

Vertrouwenspersoon

Werkgevers moeten personeel een veilige werkomgeving bieden. Daarop inhakend maakte NBVT-directeur Taco Schoonderwoerd bekend dat NBVT-leden vanaf 1 januari 2024 gratis toegang kunnen krijgen tot een externe vertrouwenspersoon. Na aanmelding kunnen leden, gesteund door een professional die van de hoed en de rand weet, gericht aan de slag met het opzetten van maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Ook krijgen lidbedrijven toegang tot een klachtencommissie. Bij de behandeling van een daadwerkelijke melding geldt een uur- en reistarief voor de inspanningen van de externe vertrouwenspersoon. Het aanstellen van een interne of externe functionaris wordt naar verwachting vanaf 2024 wettelijk voorgeschreven.

NBVT website

Op marketinggebied vroeg Schoonderwoerd aandacht voor de nieuwe NBVT website. Deze is gebruiksvriendelijker, maar vooral digitaal veiliger van het vorige webdomein. Hij riep de aanwezige leden op fotomateriaal te leveren. “We hebben foto’s van de productieomgeving in onze fabrieken, speciaal bij vijf leden gemaakt. We missen nog foto’s van onze producten in de gebruiksfase. Dus wie een mooie gevel, trap, binnen- en/of buitendeur of houtconstructie heeft, mag zich melden.”

De trappenproductie volgens algemeen
directeur Harry Sep van Trappenfabriek
Vermeulen.
De trappenproductie volgens algemeen directeur Harry Sep van Trappenfabriek Vermeulen.

MPG

Helmer Weterings en Eric de Munck zijn milieuspecialisten van NBVT en VVNH. Zij praatten de aanwezigen bij over de LCA-projecten van Centrum Hout in 2022-2023. Zo is er milieudata ontwikkeld voor naaldhout, gelamineerd naaldhout, Afrikaans en Aziatisch loofhout, alsmede Zuid-Amerikaans en Europees loofhout. Ook acht verschillende plaatmaterialen, CLT en LVL, damwanden en gevelbekleding zijn niet vergeten. Verouderde milieugegevens dreigden uit de Nationale Milieudatabase te worden verwijderd. Daarom is voor een aantal voor de NBVT-achterban belangrijke referentie brancheproducten de milieudata is herzien. Het gaat daarbij om kozijnen, houtskeletbouwelementen, een trap en buitendeur.

De NBVT verzorgt de projectbegeleiding en afstemming tussen markt en onderzoeksbureaus Agrodome en Aveco de Bondt. Met de resultaten is het mogelijk om milieuprestatieberekeningen (MPG-berekeningen) te maken voor gebouwen met houten bouwproducten. De ontwikkelde productkaarten zijn veelal gunstiger dan bestaande Categorie-1-kaarten, waarvan sommigen zelfs op basis van 100 procent recyclaat. Als dienst naar de markt heeft de NBVT voor kozijnen, buitendeuren en houtskelet-bouwelementen tevens een invoerinstructie voor MPG-berekeningen geschreven. Deze dragen bij aan het ontwikkelen van gebouwen met een zo laag mogelijke MPG.

Timmerfabriek Verhoeven is specialist in betonmallen en prefab timmerwerk. Directeur/eigenaar Peter Verhoeven leidde de groep rond.
Timmerfabriek Verhoeven is specialist in betonmallen en prefab timmerwerk. Directeur/eigenaar Peter Verhoeven leidde de groep rond.

Behalve op marketinggebied, wordt de uitbouw van het aandeel hout in de bouw op basis van milieuberekeningen bepaald. Het is daarom belangrijk dat ook bedrijven in de timmerindustrie zich verdiepen in milieukostenindicatoren, de milieuprestatie van gebouwen, de nationale milieu-database en environmental product declarations (EPD’s). Per sectie zijn communicatieberichten in ontwikkeling om LCA’s onder de aandacht te brengen. Leden kunnen LCA-resultaten van de NBVT-website downloaden en bij vragen contact opnemen met Helmer Weterings.

Dialoog

De bijeenkomst werd bezocht door in totaal circa vijftig lidbedrijven, waarbij een rondleiding bij de gastheren werd gewaardeerd. De netwerkbijeenkomsten worden samen met de twee jaarlijkse algemene ledenvergaderingen een vast onderdeel van de dialoog die vanuit het NBVT-secretariaat met de leden wordt gevoerd. Op basis van dit succes zal de gedachtewisseling met de leden ook in 2024 worden gecontinueerd. De algemene ledenvergadering op 24 november a.s. is een fysieke vergadering die dit jaar de laatste gelegenheid vormt om mee te spreken over verenigingsonderwerpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden