Ga naar hoofdinhoud

NBvT: een solide branche, een stevige vereniging

Inmiddels een jaar na zijn aantreden in juli 2021 (begonnen op 1 januari, officieel benoemd op 1 juli), werkt directeur Taco Schoonderwoerd samen met de leden en het bestuur gestaag door aan de herijking van de dit jaar 75 jaar bestaande Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Netwerkbijeenkomsten later dit jaar stimuleren de directe dialoog met de achterban. Maar het ledenaantal moet ook verder groeien. “Juist nu, want we staan als timmerindustrie voor een aantal belangrijke uitdagingen op gebied van grondstof- en personeelsvoorziening en mogelijkheden om nog meer in hout te bouwen.”

Hoe breder het draagvlak, hoe luider de boodschap. De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT vertegenwoordigt met inmiddels 215 leden een belangrijk deel van de timmerfabrikanten in Nederland. De branchevereniging behartigt de belangen van de branche, verzamelt kennis en deelt die met de leden. “De huidige bouwmarkt is complex. Er komt van alles op timmerbedrijven en hun meer dan twaalfduizend medewerkers af”, aldus NBvT-directeur Taco Schoonderwoerd. “We hebben het dan voornamelijk over kleine en middelgrote bedrijven. In de hectiek van alledag komt er veel op hen af op gebied van bedrijfsvoering. Het lidmaatschap van een branchevereniging brengt verlichting. Op juridisch, commercieel, politiek en technisch vlak lift je als onderneming mee op reeds opgebouwde kennis en ervaring. Het wiel hoef je daarom niet elke keer zelf uit te vinden.”

Specialisten verenigd in de NBvT

Fabrikanten – groot en klein – van houten ramen en kozijnen, trappen, binnen- en buitendeuren, prefab daken, houtskeletbouw, dak-, gevel- en vloerelementen en overige houtconstructies staan samen sterker door zich te verenigen in de NBvT. “We vormen een gezamenlijk netwerk waarin kennisontwikkeling centraal staat. Deels hebben we die kennis zelf in huis, maar we kunnen ondernemers ook in contact brengen met specialisten en instanties om tot een antwoord of oplossing te komen”, aldus Schoonderwoerd. “Maar vergeet niet dat we ook een gezellige club zijn.”

Ambassadeurs

Duurzaam bouwen met hout zal de komende jaren meer en meer de regel worden. Uitbreiding van het ledental is een van de speerpunten die Schoonderwoerd de komende jaren op zijn prioriteitenlijst heeft staan. “Een solide branche verdient een stevige vereniging. We leggen de komende periode contact met potentiële leden. Dat zullen we vanuit Almere doen, maar ook door middel van bedrijfsbezoeken in den lande. En daarbij zullen we waar mogelijk ook de hulp inroepen van lidbedrijven in de regio. Want daar zitten tenslotte onze échte ambassadeurs.” In zijn eerste jaar kon Schoonderwoerd niet zonder trots al tien nieuwe leden noteren. Dus het begin is er. 

Dit artikel is afkomstig uit Timmerfabrikant 5-2022. Nog geen abonnee? Klik hier!

Waarom? Daarom! Tien voordelen van het NBvT-lidmaatschap.

1. Gratis toegang tot innovatieve ontwikkelingen, onderzoeken, marktinformatie en netwerk- en expertbijeenkomsten
Bij de netwerkbijeenkomsten praten leden met collega’s uit de branche, via een dashboard controleren zij eenvoudig de markt- en productcijfers. Na expertbijeenkomsten zijn de leden op de hoogte van belangrijke brancheonderwerpen. Nieuwe ontwikkelingen worden snel gedeeld. Op deze manier is elk lid altijd op de hoogte van de meest actuele brancheontwikkelingen.  

2. Promotie ‘werken in de timmerindustrie’
Het vinden van gekwalificeerd personeel dat graag voor langere tijd meewerkt aan realisering van de bedrijfsdoelstellingen is een steeds groter wordend probleem. Ook in de timmerindustrie. NBvT zet zich in om de aanpak van nieuwe instroom in de timmerbranche te bevorderen. NBvT heeft contact met samenwerkingsverbanden, ROC, Hout- en Meubileringscollege HMC en TU’s (Delft en Eindhoven).

3. Cao
Als werkgeversorganisatie en na ledenraadpleging is NBvT partij bij de cao-onderhandelingen en zorgt binnen de mogelijkheden voor een goede cao. Daar profiteren zowel werkgevers als werknemers van. 

4. Technisch, juridisch en sociaal advies
NBvT-adviseurs staan klaar om leden op technisch, juridisch en sociaal gebied bij te staan. 

5. Kennis over normering en regelgeving
Doordat NBvT-specialisten zitting hebben in diverse commissies en werkgroepen hebben zij een kennisvoorsprong op het gebied van de laatste ontwikkelingen. Zij zetten zich om de theorie en de praktijk op gebied van normering en regelgeving op verantwoorde wijze aan elkaar te koppelen.

6. Marketing en communicatie
Zowel de communicatie met NBvT-leden als de gezamenlijke branche- en houten productpromotie staan hoog op onze agenda. NBvT informeert de leden op regelmatige basis over alles wat er speelt. NBvT vertelt de buitenwereld graag wat ze als branche al lang weet; bouwen met hout en houten producten is de toekomst.

7. Tools, kennis en data over houten producten en hun toepassing
NBvT beschikt over rekentools, NBvT weet enorm veel over de toepassing van het houten product. Allemaal informatie die voor NBvT-leden beschikbaar is en waarmee voordeel is te halen richting klant. 

8. Begeleiding Komo of CoC
Voor de aspirant-leden heeft NBvT een extra service. Het aanvragen van Komo of chain-of-custody (handels- en bewerkingsketen voor hout) kan best ingewikkeld zijn. NBvT ondersteunt aspirant-leden bij het indienen van de aanvraag hiervoor, zodat het proces snel en eenvoudig verloopt. 

9. Begeleiding MVO
Om toe te werken naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming komen er diverse vraagstukken op het pad van de ondernemer. NBvT biedt daarin ondersteuning zodat het voor de ondernemer helder is welke stappen er moeten worden gezet. 

10. Begeleiding duurzaam personeelsbeleid
Elke onderneming is gebaat bij gelukkig en gezond personeel. Maar hoe bereik je dat? Ook daar helpt de NBvT desgewenst bij. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden