Ga naar hoofdinhoud

NBvT 2.0: transparanter, relevanter

Taco Schoonderwoerd is door de algemene ledenvergadering van de Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT benoemd tot algemeen directeur van de NBvT. Ook gaf de ALV donderdag 1 juli 2021 in Maarssen groen licht aan zijn plan voor een herijking van de vereniging. De aanwezige leden gingen ook mee in het plan van de besturen om Centrum Hout om te vormen tot een projectorganisatie.

Eind vorig jaar vroeg het NBvT-hoofdbestuur ervaren timmerfabrikant en directeur SGT en ambassadeur Hout100% Taco Schoonderwoerd voor de komende vijf jaar een visie te formuleren op rol en taak van de branchevereniging voor de timmerindustrie. Dat plan met de titel ‘Door de bomen het bos weer zien’ is er nu en formuleert een herijking en stroomlijning van de organisatie met een centrale rol voor de algemene ledenvergadering. Wil de organisatie beter toekomstbestendig zijn en in kunnen spelen op relevante vragen, dan is een gerichtere focus nodig. In de richting die de vereniging op moet, ziet Schoonderwoerd een grotere rol weggelegd voor de algemene ledenvergadering. “Die moet op basis van budget en mankracht besluiten over de koers van de NBvT.” Dit betekent ook dat de individuele secties minder invloed krijgen op de koersbepaling. “Meer bundeling en minder versnippering komt het uiteindelijke resultaat voor alle leden ten goede”, aldus de nieuwe directeur.

NBvT 2.0

Kern van het plan is volgens Schoonderwoerd: “De boel op orde brengen, transparant zijn, resultaatgericht en afrekenbaar zijn op onze activiteiten door de leden. Door het ontbreken van een helder beleidsplan en visie wordt er nu nog teveel op ad-hoc-basis gewerkt. De werkdruk op het secretariaat is te hoog. Door werkzaamheden beter te structureren langs de lijn van het ledenbelang en keuzes te maken, is een efficiencyslag te maken die rust in de organisatie zal brengen. De financiële situatie van de vereniging moet voor de leden beter inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt. Er moet bovendien zowel intern als naar buiten toe helder worden gecommuniceerd. De overall insteek is de helderheid van de dienstverlening naar de leden te vergroten en te verbeteren. We moeten duidelijker naar voren brengen waar we wel en niet van zijn, ook in samenwerkingen met aanpalende sectoren. We moeten als vereniging het algemeen belang faciliteren, waarbij we nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. En last but not least, moeten we harder werken aan groei van het ledental. We hebben nu 210 leden, terwijl Nederland in ieder geval het dubbele aantal timmerbedrijven kent die voor lidmaatschap in aanmerking komen. Een jaarlijkse 5 procent-ledengroei lijkt mij haalbaar.” 

Projectorganisatie

Het revitalisatieprogramma zoals de leden dat hebben geaccordeerd, zal worden opgevolgd door een plan van aanpak en een beleidsplan dat opnieuw aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. Wat al wel duidelijk is, is dat de herijking niet zonder gevolgen blijft voor de positie van de federatieve vereniging Centrum Hout die NBvT samen met VVNH vormt. Schoonderwoerd: “Wat ons bindt is het gezamenlijk houtbelang. Dat blijft zo. De nieuwe strategie brengt duidelijker lijnen in taken en verantwoordelijkheden van NBvT, VVNH en Centrum Hout en de betrokken medewerkers. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat VVNH en NBvT als twee verenigingen verder gaan met een projectmatige samenwerking in Centrum Hout. De onderliggende intentie om op termijn gezamenlijk in Centrum Hout te fuseren, is daarmee in de ijskast gezet. Centrum Hout wordt een puur uitvoerende projectorganisatie. Plannen die binnen de VVNH en/of NBvT worden bedacht om het houtbelang te versterken, zullen aan elkaar worden getoetst en na plangoedkeuring en financiering door Centrum Hout worden uitgevoerd. Dat geeft betere sturing en overzicht, heldere lijnen en meer transparantie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, voor en door de leden. Centrum Hout is en blijft hét voorlichtings- en kennisinstituut voor hout en houtproducten in Nederland. Maar de hervorming naar een puur uitvoerende projectorganisatie schept een basis die beide achterbannen beter en gerichter bedient.”

Het herijkingsplan is niet alleen door Schoonderwoerd opgesteld. Hij deed dat in samenspraak met een zeskoppige klankbordgroep uit verschillende geledingen van de vereniging: Pieter Hania (AA Trappen), Willem Haase (Webo), Bob Helwig (Helwig Timmerfabriek), Koen Kersten (Kegro Deuren), Mark Timmer (Vadeko) en Robert van Wijngaarden (Timmerfabriek De Kievit).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden