Ga naar hoofdinhoud

Belangrijkste informatiebronnen voor fabrikanten

influencer marketing concept in business

Door de toename in het aantal verschillende soorten mediakanalen, is het anno 2019 nog belangrijker dat fabrikanten en retailers weten hoe zij de bouwprofessionals kunnen bereiken. De meest populaire middelen zijn mond-tot-mondreclame, websites van fabrikanten en zoekmachines. In tegenstelling tot traditionele media, winnen nieuwe en sociale informatiebronnen nog steeds terrein. Opvallend is dat offline informatiebronnen gebruikt worden om zich te verdiepen in innovaties en producten. Professionals die op zoek zijn naar specifieke informatie wenden zich eerder tot onlinekanalen.

Om gedegen in kaart te brengen welke informatiebronnen worden geraadpleegd, heeft BouwKennis de volgende vijf partijen ondervraagd: architecten, aannemers burgerlijke en utiliteitsbouw, klusbedrijven, elektrotechnische installateurs (E-installateurs) en werktuigbouwkundige installateurs (W-installateurs).

Gebruik van informatiebronnen

Architecten gebruiken de meeste informatiebronnen voor zakelijke oriëntatie (10,5 verschillende bronnen), gevolgd door E-installateurs (10,4). Klusbedrijven gebruiken het minste aantal verschillende informatiebronnen (8,1), wat te verklaren is doordat zij drukker zijn dan voorgaande jaren (werkweek is in uren toegenomen en de orderportefeuille is toegenomen; bron: BK ZZP klusmarkt in Beeld). Dit kan betekenen dat zij geen tijd hebben om zich uitgebreid te oriënteren. Bijvoorbeeld omdat ze het druk hebben of geen noodzaak hebben om zich te oriënteren. Hiernaast zijn de professionals werkzaam bij een klusbedrijf iets ouder dan bij andere marktpartijen. Dit kan betekenen dat zij meer leunen op hun jarenlange ervaring en oriëntatie daardoor minder nodig vinden. Voor zakelijke oriëntatie in het algemeen gebruiken de bouwprofessionals vooral mond-tot-mondreclame, websites van fabrikanten en zoekmachines. 

Toename nieuwe en sociale informatiebronnen

Ook in de voorgaande jaren behoorden deze drie bronnen tot de meest gebruikte bronnen voor zakelijke oriëntatie. Hier lijkt dus weinig te zijn veranderd. Echter, wanneer er gekeken wordt naar elke informatiebron apart, vallen toch wel een aantal zaken op. Zo is het gebruik van mond-tot-mondreclame sinds 2013 gestegen waar het belang van vakbladen juist is gedaald. Dit ligt in lijn met de algemene daling van het gebruik van traditionele media. Hieruit blijkt dat het aandeel van persoonlijke informatiebronnen nagenoeg gelijk blijft, terwijl het aandeel van nieuwe en sociale informatiebronnen toenemen, ten koste van traditionele media.

Offline voor innovaties en online voor specifieke informatie

Offline informatiebronnen worden vooral gebruikt om informatie te verkrijgen over innovaties en producten. De online informatiebronnen worden daarentegen gebruikt om meer specifieke informatie te verkrijgen, zoals technische productinformatie en prijsinformatie. Deze bronnen zijn dus belangrijk om meer specifieke vragen van bouwprofessionals te beantwoorden. Hier kunnen zij ad hoc de informatie zoeken die zij nodig hebben. Fabrikanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat hun websites voornamelijk bezocht worden voor dit soort informatie. De informatie moet voor de afnemer daarom makkelijk te vinden zijn op de site en dient overzichtelijk te worden weergegeven. Daarnaast is het belangrijk dat de website makkelijk te vinden is via internet. Zoekmachines worden namelijk ook veel gebruikt tijdens de zakelijke oriëntatie.

Gewenste informatie op websites van fabrikanten

Aannemers (47 procent), klusbedrijven (47 procent), E-installateurs (46 procent) en W-installateurs (40 procent) willen productinformatie terugzien op fabrikantenwebsites. Architecten (56 procent) hebben een grotere interesse in technische informatie. Bij alle partijen zien we prijsinformatie op plaats drie. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden