Ga naar hoofdinhoud

Klaas Droog nieuwe voorzitter Netwerk Conceptueel Bouwen

Two construction workers at a building site

Klaas Droog (o.a. algemeen directeur De Mar) is per 1 januari 2020 voorzitter geworden van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Hij heeft het stokje overgenomen van Pieter Huijbrechts. Huijbrechts heeft met inzet en visie het netwerk gebracht tot een netwerk waarin  coöperaties, aannemers en industrie samen werken aan het standaardiseren van aanbod en vraag.

Het bestuur bestaande uit Dorien Staal, Menso Oosting, Dasja Wickenhagen, Harry Platte, Johan Dunnewijk en Marja Elsinga  is een team dat de intentie heeft om het netwerk naar een volgende fase te loodsen. Een fase waarin het netwerk vragers en aanbieders samenbrengt, faciliteert, inspireert en verbindt.  “Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van dit gemotiveerde en getalenteerde team”, zegt nieuwe voorzitter Klaas Droog.

Ambities

Het deel uitmaken van het netwerk past volgens Klaas Droog bij de ambities van De Mar om, als toeleverancier van daken en casco’s voor gestandaardiseerde woningen, marktleider te worden. De Mar werkte circa vier jaar aan de ontwikkeling van Slim Maatwerk. Maatwerk gebaseerd op vergaande standaardisatie.
Als grondlegger van de huidige standaarden in de houtskeletbouw is het De Mar naar eigen zeggen gelukt om, na jaren van onderzoek, een parametrische code te ontwikkelen die elk hsb-element kan beschrijven. Deze kennis gaat het bedrijf inzetten binnen het netwerk om te komen tot de hsb-standaard 2.0 waarbij De Mar wederom een voortrekkersrol vervuld in de markt.

Werken met concepten

Door te werken met concepten kan het hele ontwikkel- en bouwproces efficiënter en effectiever uitgevoerd worden; soms is de kostprijs van concepten hoger, maar zijn de bouw- en ontwikkelprocessen dermate gestroomlijnd dat de totale stichtingskosten lager zijn en de kans op fouten kleiner is.
Conceptueel bouwen biedt de mogelijkheid de productiecapaciteit maximaal te benutten door  verbeterde  afstemming en voorspelbaarheid van de benodigde productiecapaciteit. Integratie van bouwdelen tot modules draagt bij aan snelheid en het stroomlijnen van processen.
Door betere afstemming zal foutreductie ontstaan en verlaging van de faalkosten optreden. Prestatiegericht uitvragen ‘dwingt’ de vragers vooraf goed na te denken over de gewenste prestaties die de woning moet leveren, en biedt de aanbieders de mogelijkheid de garantie daarop ook af te geven. Prestatiegericht uitvragen vereist professioneel opdrachtgeverschap: hoe minder onzekerheden in de vraag, des te beter en scherper het antwoord van de aanbieder wordt.

NCB

Het NCB wil de transitie van de ontwikkel- en bouwsector van traditioneel naar conceptueel werken stimuleren, en verbeteren binnen zowel het transactieproces als het aanbod van concepten. Dit doet zij vanuit een  faciliterende  en verbindende  rol richting haar leden. Het NCB wil een inspirator zijn voor haar leden ten aanzien van  innovatie. En middels kennisdelen het ‘van elkaar leren’ bevorderen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden