Ga naar hoofdinhoud

In memoriam Theo Jacobs

Begin oktober ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van erelid en oud-directeur Theo Jacobs.

Theo begon bij het Bondssecretariaat als hoofd van de (stichting) fiscaal-economische afdeling (SFEA). De toenmalig algemeen secretaris herkende in Theo al gauw zijn toekomstig opvolger. Met dat doel voor ogen kreeg de inmiddels Registeraccountant (RA) geleidelijk steeds meer andere taken, zoals het lidmaatschap van het bestuur van pensioenfonds BPF en het voorzitterschap van diverse technische bijeenkomsten. In 1971 werd Theo benoemd tot Secretaris, in 1975 tot Algemeen Secretaris, en in 1992 tot directeur.

Theo heeft zich in zijn 35-jarige loopbaan bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (zoals de NBvT tot eind 2012 heette) zeer verdienstelijk gemaakt voor de organisatie. De Bond en z’n lidbedrijven – groot én klein – lagen Theo zeer na aan het hart. Kenmerkend voor hem waren, naast zijn integriteit, zijn brede kennis en belangstelling. Niet alleen de timmerwereld, maar ook de natuur had een grote plek in zijn hart.

Zijn NBvT-carrière, waarin hij vijf voorzitters meemaakte, werd op passende wijze afgesloten: in de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2003, waarin hij officieel terugtrad als directeur, werd onder groot applaus besloten hem tot erelid te benoemen. Bij het opspelden van de gouden bondsspeld roemde toenmalig voorzitter Taeke Jansen uitgebreid Theo’s kwaliteiten. Na afloop van de vergadering volgde een feestelijk afscheid, waarvan Theo én de overige aanwezigen hebben genoten.

Na 79 jaar is op 2 oktober 2022 een einde gekomen aan het leven van deze markante alleskunner. Wij wensen zijn vrouw Riet en alle andere nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.

De NBvT

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden