Ga naar hoofdinhoud

Gewijzigde eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes

In de markt is al geruime tijd discussie over de brandklasse voor deuren bij toepassing in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s). Er komen dan ook wijzigingen aan. GND zet deze gewijzigde eisen duidelijk uiteen om discussie tussen adviseurs, controlerende instanties, opdrachtgevers, bouwers en deurfabrikanten te voorkomen.

GND Garantiedeuren heeft bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het verzoek ingediend de eisen die de bouwregelgeving stelt aan de brandklasse van binnendeuren aan te passen. Na een uitgebreide risicoanalyse is besloten de eisen voor een groot deel van de deuren in EBV’s te wijzigen naar brandklasse D. De wijziging in het Bouwbesluit treedt (naar verwachting) vanaf 1 juli 2023 in werking.

Het betreft de eis van brandklasse B volgens EN13501-1 voor deuren die worden toegepast in EBV’s. Voor deuren die regelmatig worden geopend gaat de brandklasse-eis van B naar D. De nieuwe eis sluit beter aan bij de praktijk van de laatste 30 jaar en ligt meer in lijn met het niveau dat ook in veel van de ons omliggende landen van toepassing is.

Whitepaper

GND heeft een whitepaper uitgebracht met een toelichting waarom de eisen zijn aangepast en wat de wijzigingen inhouden. Tevens gaat de whitepaper in op de gevolgen voor nieuwbouw en bestaande bouw en zijn ter verduidelijking een aantal voorbeelden van veel voorkomende plattegronden opgenomen.

GND wil duidelijkheid scheppen en discussies voorkomen tussen adviseurs, controlerende instanties, opdrachtgevers, bouwers en deurfabrikanten.

De whitepaper met alle informatie over de wijzigingen omtrent het Bouwbesluit is te downloaden op de website van GND, www.gnd.nl/whitepaper.

Over GND

GND is de overkoepelende organisatie van Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor de kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden