Ga naar hoofdinhoud

De rol van aannemers wordt steeds belangrijker

Closeup of group of building contractors and engineers standing in front of the building under construction and supervising the development.

Vergeleken met andere sectoren is de besluitvormingseenheid in de bouw nogal complex omdat er in een projectteam verschillende partijen in verschillende fasen van de projectcyclus van invloed zijn. Door veranderingen in de dynamiek in de bouwsector, zoals een groeiend aantal design & build-projecten, wordt de rol en invloed van aannemers steeds zichtbaarder en belangrijker. Dat komt naar voren in de resultaten van de H2 2020 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy, waarin de focus ligt op de rol van aannemers in de besluitvormingseenheid in de bouw in acht Europese landen.

Wanneer je kijkt naar het ontwerpproces en het specificeren van bouwmaterialen en producten, ligt in het traditionele beeld de focus op architecten en engineers. Door langzame maar zekere trends in de bouw krijgen Europese aannemers echter steeds meer invloed op de hele projectcyclus. Zij zien zichzelf inmiddels als het meest invloedrijk in de keuze voor product en merk. Meer dan de helft heeft invloed op het ontwerpproces, en meer dan 80 procent is in staat de specificering van producten en merken te beïnvloeden.

Het toenemende aantal aannemers die de rol van projectontwikkelaar aannemen, en in die rol aangesteld zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de hele projectcyclus, leidt tot een meer geïntegreerde waardeketen die ze nog meer invloed geeft op het besluitvormingsproces. Aannemers die ook optreden als projectontwikkelaar beamen dit en geven aan meer invloed te hebben in eindbeslissingen dan aannemers zonder de rol van projectontwikkelaar.  

Europese aannemers zijn van mening dat de veranderende dynamiek in de bouwsector hun rol in de besluitvormingseenheid verder zal doen groeien. Naast een groeiend aantal design & build-projecten waarin aannemers de hoofdrol spelen zijn er andere trends, zoals het groeiende belang van en vraag naar duurzaamheid in de bouw, die de invloed van aannemers op beslissingen omtrent producten en merken doen groeien. Te meer reden voor fabrikanten om zich te verdiepen in aannemers, en hun manier van werken en portfolio aan te passen aan de trends die de wereld van de aannemer bewegen. 

Bekijk hier alle resultaten van de H2 2020 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden