Ga naar hoofdinhoud

Bouw groeit ondanks capaciteitstekorten

De ambitie om met 75.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen per jaar het woningtekort op te lossen, wordt vooralsnog niet gehaald. Als gevolg van een tekort aan personeel kan de bouw de grote vraag naar woningen en utiliteitsgebouwen namelijk nauwelijks aan. Toch is er ruimte voor een bescheiden groei van de bouwproductie, aldus onderzoeksbureau BouwKennis uit Rotterdam.

Flinke prijsstijgingen van bouwmaterialen zorgen ervoor dat de verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen de pan uit rijzen. De afvlakkende economische groei remt daarnaast de groei van de (bedrijfs)investeringen, waardoor ook de utiliteitsbouwproductie in de komende jaren minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Door een stijgende arbeidsproductiviteit is er toch ruimte voor een bescheiden groei van de bouwproductie. Onderzoeks- en marketingbureau BouwKennis in Rotterdam gaat in haar april-raming uit van een woningbouwproductie van 67.500 nieuwbouwwoningen in 2019, 69.000 in 2020 en 70.000 in 2021. De utiliteitsbouw komt naar verwachting in 2019 uit op € 4,075 miljard. In de jaren daarna groeit de utiliteitsbouw verder naar ongeveer € 4,25 miljard in 2020 en ruim € 4,5 miljard in 2021. 

‘Op de plank’

Ondanks de grote vraag naar woningen en de nog altijd oververhitte woningmarkt, zal de woningbouwproductie in 2019 minder hard groeien dan in de afgelopen jaren. Belangrijkste oorzaak is het tekort aan personeel bij uitvoerende partijen in de bouw. Dat de vergunningverlening niet verder doorgroeit, lijkt hierop een reactie te zijn. Nieuwe bouwprojecten kunnen veelal niet direct ten uitvoer worden gebracht en belanden ‘op de plank’ bij aannemers. Het gevolg is dat de orderportefeuille van woningbouwers momenteel snel verder volloopt. De huidige werkvoorraad is daarnaast een stuk groter dan tijdens de vorige piek vlak voor het uitbreken van de crisis. Capaciteitsproblemen bij fabrikanten zorgen voor schaarste en flinke prijsstijgingen van bouwmaterialen. Daardoor rijzen de verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen momenteel de pan uit. Ook bij gemeentes lijkt er weinig aangelegen om de woningbouwproductie verder te stimuleren. Zo daalden de investeringen in grond en het bouw- en woonrijp maken in 2018 juist ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl er wel flink meer winst gemaakt werd op de grondexploitatie.

Procesverbeteringen 

Nadat er in 2018 bijna 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd werden, bereikt de woningbouw in 2019 voorlopig het plafond. Het personeelstekort bij uitvoerende partijen in de bouw remt de woningbouwproductie in de komende jaren af. Als gevolg van procesverbeteringen door prefab, bim en standaardisering stijgt de arbeidsproductiviteit en is er ruimte voor een bescheiden groei in de komende jaren. BouwKennis gaat ervan uit dat de woningbouwproductie in 2019 afsluit op 67.500 nieuwbouwwoningen en daarna verder groeit tot de genoemde 70.000 nieuwbouwwoningen in 2021.

Teruglopende groei bedrijfsinvesteringen 

In de komende jaren vlakt de economische groei sneller af dan in eerdere prognoses. Een belangrijke oorzaak hiervan is de teruglopende groei van bedrijfsinvesteringen. Doordat bedrijven minder investeren, loopt ook de vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen terug. De forse groei van utiliteitsbouw in de afgelopen twee jaar, is nagenoeg volledig toe te schrijven aan bedrijfshallen en distributiecentra. Na 2019 wordt de groei breder gedragen. Dit komt enerzijds door een aantrekkende budgetsector (zorg en onderwijs) en anderzijds door de ruimte voor verdere groei die er nog is voor distributiecentra. Daarmee verschuift de groeifocus binnen de utiliteitsbouw langzaam van de marktsector naar de budgetsector. In omvang blijft de marktsector echter wel aanzienlijk groter dan de budgetsector. De utiliteitsbouw groeit in 2019 met 4 procent naar een waarde van € 4,075 miljard.

Bouwkennis publiceert periodiek whitepapers en een jaarrapport over ontwikkelingen in de bouw. Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden