Ga naar hoofdinhoud

Akkoord cao voor de timmerindustrie

debt collection and tax season concept with deadline calendar remind note,coins,banks,calculator on table, background ,time to pay concept

Een cao van zestien maanden voor de Timmerindustrie (1 april 2019 tot en met 31 juli 2020) en een cao van ruim vijf jaar (tot 31 juli 2024) voor het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) hebben CNV Vakmensen, FNV en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) afgesproken. De lonen worden zowel procentueel als met nominale bedragen verhoogd. De achterbannen van de onderhandelaars moeten zich nog wel akkoord verklaren.

Per 1 juli dit jaar volgt een loonsverhoging met 35 euro bruto per maand. Per 1 januari 2020 bedraagt de loonsverhoging 1,5 procent. Per 1 juli 2020 worden de maandlonen opnieuw met 35 euro bruto per maand verhoogd. “Vooral die verhoging met harde euro’s vind ik van belang”, zo verduidelijkt onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen. “Dat maakt dat de mensen in de onderste loonschalen ook echt profiteren. Want alleen procenten van een lager loon dan jouw collega’s levert natuurlijk ook een lagere loonsverhoging op. Dit is eerlijker en maakt de branche aantrekkelijk voor nieuwe jonge vaklui.”
“In dit akkoord worden goede stappen gezet om excessen in uitzendwerk terug te dringen. Zo moet na negen maanden uitzendwerk een arbeidsovereenkomst worden aangeboden aan de uitzendkracht. En de Vakraad gaat toezien op de naleving daarvan”, aldus Hans Crombeen van FNV Bouwen & Wonen.

Eerlijker AOW-systeem

De NBvT heeft toegezegd zich richting overheid te zullen inspannen voor een eerlijker AOW-systeem. Onderhandelaar Michel Nijenhuis van de NBvT zegt daarover: ”Voor medewerkers met meer dan 45 dienstjaren in de fysiek zwaardere functies is ook in de timmerindustrie de behoefte aanwezig een mogelijkheid te bieden eerder te stoppen met werken. Uiteraard wordt zoveel als mogelijk geprobeerd deze medewerkers te ontlasten, maar die mogelijkheid is er niet altijd, zeker in de kleinere bedrijven. Daarom vinden werkgevers een AOW die na 45 dienstjaren ingaat gerechtvaardigd.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden