Ga naar hoofdinhoud

Aanvullingen op cao Timmerindustrie: twee keer 350 euro erbij

Werkgevers en werknemers zijn een aanvulling op de cao voor de Timmerindustrie overeengekomen. Salarissen gaan omhoog en er komt tweemaal een uitkering van 350 euro.

Per december 2022 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen structureel verhoogd met 1 procent. Per januari 2023 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen structureel verhoogd met 85 euro bruto per maand.

350 euro extra

Als extra’s is daarbovenop tweemaal een uitkering van 350 euro bruto in juni én in oktober 2023 afgesproken. Deze geldt voor vaste medewerkers én uitzendkrachten.

Werknemers met een parttime dienstverband ontvangen deze uitkeringen naar rato van de omvang van hun dienstverband. Werknemers die op 1 juni 2023 en op 1 oktober 2023 in dienst zijn, hebben recht op de uitkering die in die maand wordt gedaan.

Voorvragen kunnen werkgevers terecht bij hun brancheorganisatie NBvT. Werknemers kunnen hun vragen stellen aan de betrokken vakbonden FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen. Deze afspraken zijn een aanvulling op de cao voor de Timmerindustrie die een looptijd heeft tot maart 2024.

Deze afspraak is gemaakt na het perse gaan van Timmerfabrikant 12/2022 door werkgevers- en werknemersorganisaties. De zin die in het artikel staat over de digitale ledenvergadering van de NBvT op pagina 33 is dan ook niet meer compleet.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden