Ga naar hoofdinhoud

2,8 miljoen euro voor circulaire gevels

De NBvT heeft samen met vier andere brancheorganisaties financiering weten te krijgen voor de uitrol van een circulaire geveleconomie. Er komt 2,8 miljoen euro beschikbaar om raam, deur, kozijn of vliesgevel te hergebruiken en te cascaderen.

Met de bijna drie miljoen euro gaat de NBvT samen met branches voor staal, aluminium, kunststof, hang- en sluitwerk en glas de circulariteit van gevelproducten verder uitwerken en uitvoeren. Er is ongeveer drie jaar gewerkt aan de voorbereidingen, waaronder het smeden en indienen van de plannen.

Per jaar wordt in Nederland ongeveer 6,8 miljoen vierkante meter gevel geproduceerd. Als dit proces duurzamer verloopt betekent dit grote milieuwinst.

Sector investeert zelf ook

De 2,8 miljoen euro is onderdeel van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waar in totaal 100 miljoen euro mee gemoeid is, geld dat het Nationaal Groeifonds verdeelt. De branches zelf investeren nog eens hetzelfde bedrag wat de inzet verdubbelt naar 5,6 miljoen euro voor de komende vijf jaar.

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw:

  • Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG)
  • Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)
  • Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
  • Bouwend Nederland Vakgroep Glas
  • Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Met het project willen deze partijen gevels ontwikkelen, gebruiken én hergebruiken zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Gevels, gevelproducten en -materialen bestaan uit hergebruikte en/of duurzaam geproduceerde hernieuwbare grondstoffen en behouden een zo hoog mogelijke kwaliteit en worden na demontage hoogwaardig hergebruikt en/of gecascadeerd.

‘Direct door’

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie: ‘We zijn verheugd en gaan enthousiast samen aan de slag. Door de voorbereiding samen met de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden. En dan kunnen we direct door met de geplande activiteiten om stappen te maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie, pilots, overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.’

Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retoursysteem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds dat de financiering beschikbaar stelt, is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden