Colofon

Timmerfabrikant

Redactie
Kees de Vries
06 – 16 71 97 93
redactie.tifa@bdu.nl
Linda Hulsman (eindredactie)

Administratie
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 49 48 82

www.timmerfabrikant.nl
Linkedin: www.linkedin.com/company/timmerfabrikant
Twitter: www.twitter.com/timmerfabrikant

Advertenties
Martin ten Hoven
0342 – 49 42 91
m.t.hoven@bdu.nl

Abonnementen
Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Timmerfabrikant
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 49 48 81
abonnementen@bdu.nl

Hoofd content BDUvakmedia
Peter Vorstenbosch

Vormgeving
GiesbersRetail, Duiven

Technische realisatie
Vellendrukkerij BDU, Barneveld