Ga naar hoofdinhoud

Stofbeheersing is risicobeheersing

Filtersysteemspecialist Modesta uit Putten doet samen met machinefabrikant Anderson Europe voor het eerst mee aan de Ligna. Daarbij richt de onderneming zich op bewustwording en kennisverspreiding over nut en (wettelijke) noodzaak van een deugdelijke filterinstallatie. Salesmanager Jan Plette: “Het begint met bewustwording, onder andere via een EVD. Elke timmerfabrikant die zich het brand- en explosierisico en eventuele vervolgschade van een verouderde filterinstallatie realiseert, of deze aan den lijve heeft ondervonden, weet dat een filtersysteem allesbehalve vrijblijvend is.”

Recentelijk had ontwerper, bouwer en installateur van filtersystemen Modesta in zijn fabriek in Putten circa dertig risicodeskundigen van verzekeraar Achmea over de vloer. Modesta praatte ze in een themamiddag bij over brandveiligheid en Atex bij stofafzuiging. Salesmanager Jan Plette: “De wet- en regelgeving is behalve erg uitgebreid, ook erg abstract. Er is daarom een grote behoefte aan praktijkkennis over brand- en explosieveiligheid. Binnen de houtbranche bemoeit SKH zich daar gelukkig ook mee, onder andere in voorlichting en certificering. En het moet gezegd, onze klanten moeten op dit vlak ook meer en meer op de hoogte zijn van regelgeving en risico’s. SKH (in de persoon van Atex-deskundige Bram Hemmer) en de aanwezige QEX-certificaathouders (fabrikanten en leveranciers van houtstof afzuiginstallaties met gecertificeerde kennis) benadrukken dat ook op de jaarlijkse zogenoemde EVD-dagen van SKH. Een filtersysteem is allesbehalve vrijblijvend.”

Modesta

EVD

Bedrijven waar bij werkzaamheden houtstof vrijkomt, zijn verplicht tot het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s en het hebben van een zogenoemd Explosie Veiligheids Document (EVD). De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), maar de daaraan gekoppelde EVD vergt een extra inspanning. Zonder begeleiding, zoals op de SKH EVD-dag wordt aangeboden, blijft het vaak te lang liggen. Tijdens de EVD-dag ondersteunt een deskundig adviseur (van een van de QEX-certificaathouders) de ondernemer in een dagdeel één op één bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Plette: “Het enige dat wij vragen, is dat de deelnemer informatie van de in het bedrijf aanwezige machines, de afzuiginstallatie, motopslag en spuiterij, voorafgaand aan de EVD-dag, digitaal naar SKH opstuurt zodat deze in je eigen EVD kan worden verwerkt. Een EVD is ook een goed en nuttig middel om je in de materie te verdiepen en het levert je ook direct wat op. Het EVD, zo is de ervaring van SKH, is het eerste waar verzekeringsmaatschappijen en instanties om vragen na een brand of explosie, aldus Plette.”Zonder EVD loop je vaak onnodige risico’s en kom je er te laat achter dat je met soms kleine aanpassingen grote schades of zelfs letsel had kunnen voorkomen. In het EVD wordt gewerkt met handige stroomdiagrammen waarmee de installatie-eigenaar ook zelf snel kan inschatten of hij contact moet opnemen met zijn leverancier. Installaties tot 8.000 m³/h die binnen staan dienen aan strenge eisen te voldoen, overdruk systemen en open systemen waarbij plastic zakken en filterslangen zichtbaar zijn, kunnen sowieso niet meer.”

Modesta

QEX

SKH certificeert fabrikanten en leveranciers van stofafzuiginstallaties die kwaliteitszorg in de meest brede zin hoog in het vaandel hebben staan. De kwaliteitszorg heeft zowel betrekking op de orderdoorloopprocedure als op de kwaliteit van de te leveren installaties. Bedrijven zoals Modesta die door SKH voor dit QEX-keurmerk (Quality Extraction Systems) zijn gecertificeerd, worden gecontroleerd op hun ontwerp- en productieprocessen. Ook voert SKH periodiek controles uit op de door QEX-certificaathouders opgeleverde installaties. Plette: “Het keurmerk verzekert de koper van een goed ontworpen en op de juiste wijze geplaatste en werkende stofafzuiginstallatie. Daarnaast voldoet deze verifieerbaar aan geldende veiligheidseisen en wettelijke vereisten op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek. Daarnaast beschikt de gebruiker van de installatie over bewijsvoering ten opzichte van externe partijen, zoals de milieuvergunning verlenende overheid, verzekeringsmaatschappijen en controlerende instanties. De stofinstallatie past binnen de RI&E van het bedrijf en voldoet aan alle geldende wettelijke veiligheidseisen zoals Machinerichtlijn en Atex-wetgeving.”

Lees het volledige artikel in Timmerfabrikant 5-2019. Nog geen abonnee?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden